Cena Bohuslava Fuchse: oceněný projekt | Komunitní centrum Zábrdovice

Středa, 11. Červen 2014 - 0:00
| Napsal:

Další z projektů oceněných Cenou Bohuslava Fuchse řeší náplň trojúhelníkové parcely v sousedství řeky. Princip střídání otevřených a soukromých prostorů se nápaditě odráží v řešení fasády navrhovaného objektu.

Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Komunitní centrum Zábrdovice - Matin Janoušek (5. ročník)
Fotoalbum: 
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Komunitní centrum Zábrdovice - Matin Janoušek (5. ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Komunitní centrum Zábrdovice - Matin Janoušek (5. ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Komunitní centrum Zábrdovice - Matin Janoušek (5. ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Komunitní centrum Zábrdovice - Matin Janoušek (5. ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Komunitní centrum Zábrdovice - Matin Janoušek (5. ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Komunitní centrum Zábrdovice - Matin Janoušek (5. ročník)
Katalogový list: 
Autor Martin Janoušek
Škola FA VUT
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Brno
Datum projektu 2013

Řešené území se nachází na rozhraní několika městských částí: Brno - Zábrdovice, Židenice a Husovice. Návrh vychází z nejsilnějších momentů místa - Tišnovky (bývalá železniční trasa) a řeky Svitavu a pokračuje v duchu předešlého urbanistického návrhu.

Ten spočívá v pevné blokové struktuře bloků, zachovávající trasu Tišnovky jako jeden z dominantních prvků návrhu. Navržený objekt komunitního centra z tohoto konceptu vychází a pokračuje v něm, v poloze vyhraněné řekou a Tišnovkou a navazující na strukturu zástavby od severu.

Výsledný objekt je hmotově výrazně horizontální, s půdorysem protáhlého trojúhelníku, který má zúženou hranu ve své nejjižnější části. Objem je kompaktní, hmota je vybraná pouze ve střední části pro otevřené hřiště, jež je do objektu jakoby prořezané ze západní strany.

Objekt komunitního centra je samostatně stojící, navržený na hraně nového a starého (Zbrojovka Brno, premonstrátský klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie).

Svým parterem se otevírá do okolí a láká své návštěvníky k prozkoumání jeho nitra, stejně tak celá fasáda k řece pracuje s principem otevřených a soukromých prostorů pomocí střídání plných ploch (s cihlovými obklady) a prosklených ploch a perforovaných cihlových stěn, zatímco fasáda směrem k Tišnovce je klidová a racionální.

Převládající funkční náplní objektu jsou klubovny, mateřské a senior centrum, sály (s možností otevření do exteriéru v letním období) a prostory pro setkávání a kreativní činnost, podporující tvorbu a růst komunity, kulturní aktivity a studium, doplněny kavárnou a polosoukromým střešním hřištěm.

Autor: Bc. Martin Janoušek (5.ročník)
Vedoucí práce: Ing. arch. Vítězslav Nový