Cena Bohuslava Fuchse: oceněný projekt | Parcela Na Baštách

Úterý, 10. Červen 2014 - 0:00
| Napsal:

Seznamte se s prvním z projektů letního semestru na FA VUT v Brně, který byl oceněn Cenou Bohuslava Fuchse. Oživení městského prostoru od Markéty Horáčkové.

Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Parcela Na Baštách - Markéta Horáčková (3. ročník)
Fotoalbum: 
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Parcela Na Baštách - Markéta Horáčková (3. ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Parcela Na Baštách - Markéta Horáčková (3. ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Parcela Na Baštách - Markéta Horáčková (3. ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Parcela Na Baštách - Markéta Horáčková (3. ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Parcela Na Baštách - Markéta Horáčková (3. ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Parcela Na Baštách - Markéta Horáčková (3. ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Parcela Na Baštách - Markéta Horáčková (3. ročník)
Katalogový list: 
Autor Markéta Horáčková
Škola FA VUT
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Brno
Datum projektu 2013

Navržený objekt se nachází na úzké parcele v blízkosti Hlavního vlakového nádraží města Brna mezi rušnou ulicí Nádražní a Bašty. Tato parcela leží na rozhraní centra města a zároveň také v blízké návaznosti na nově zrekonstruované Denisovy sady. Dle nového územní plánu, by po odsunu nádraží měl v prostoru kolejí vzniknout městský park. Je tedy brán v úvahu možný výhled na něj z ulice Bašty.

Cílem návrhu bylo propojení okraje města se zelení a pěšími trasami, vedoucími k Denisovým sadům. Návrh respektuje hranici mezi městskou zástavbou a zelení a snaží se o jejich propojení. Je řešen vytvořením dlouhé rampy, téměř po celé délce parcely. Rampa plynule navazuje na stávající terén, celkově plochu spojuje a zajišťuje její kompaktnost. V návrhu byla ponechána stávající budova Ing. arch. Otakara Pořísky, stojící přímo na počátku ulice, kdy původně sloužila jako městská ubytovací kancelář a nyní jako sídlo cestovní firmy Čedok. Jasně tak vymezuje uliční prostor a zároveň odděluje rušnou městskou třídu s klidnějším prostředím Bašt. Dochází pouze k její rekonstrukci. Druhá část řešené parcely je tvořena budovou galerie.

Objekt restaurace a kavárny je oddělen od galerie přímým schodištěm, ústícím na ulici Bašty. Tvar rampy je z části propsáni do samotného tvaru galerie. Povrch rampy je tvořen žulovými dlaždicemi, které plynule přecházejí v mlat. Tedy směrem od stávající zástavby se množství dlažebních kostek zmenšuje a plynule tak přechází do písku. Místo přelomu je za hranicí stromové aleje. Tímto faktem je také podtržena hranice město x příroda.

V prostoru ulice Bašt je omezena jízda automobilů, ze silnice se stává pěší zóna. Chodci tedy můžou využívat komunikaci v celé její šířce, automobily se zde mohou pohybovat pouze v maximální rychlosti 20km/h.

Autor: Horáčková Markéta (3.ročník)
Vedoucí práce: prof. Ing.arch. Petr Pelčák, Ing. arch. Bohumila Hybská, Ing. arch. Zdeňka Vydrová