Dům, který dělá město

Úterý, 15. Listopad 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Architekti přistoupili k návrhu dostavění proluky v památkové rezervaci města Znojma s ambicí podpořit celek. Městský dům s proskleným parterem a s fasádou artikulovanou dvěma řadami stejně velkých francouzských oken přejímá vzory v sousedních stavbách. Nedáte-li jen na první dojem a přistoupíte-li blíž, budete obdařeni pohledem na jedinečný a krásný detail.

ORA, Dům na druhý pohled – foto © archiv autorů
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Barbora Hora, Jan Hora, Jan Veisser
Ateliér ORA
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Znojmo
Ulice, číslo náměstí Svobody 1552/3
PSČ 669 02
Datum projektu 2013
Datum realizace 2015
Užitná plocha 840.00m2
Zastavěná plocha 230.00m2
Plocha pozemku 775.00m2

Kontext

Dům stojí v proluce v místě bývalého hradního příkopu. Nachází se na velmi exponovaném místě na okraji památkové rezervace. Je to městský polyfunkční dům. Tedy dům, který dělá město městem, ale sám o sobě není důležitý.

Nechtěli jsme poutat příliš pozornosti, zůstáváme nenápadnými, zvolili jsme taktiku „chameleona“ – dům přejímá vlastnosti svého okolí. Od svého pravého historizujícího souseda přejímá výšku hřebene a římsy a celkovou umírněnost vzezření uliční fasády. Od svého levého kolegy, funkcionalistické lékárny, navazuje v ulici stejnou výškou parteru.

Parter je celý prosklený, abychom jej vizuálně co nejvíce propojili s frekventovanou ulicí. Z druhé strany od městských hradeb je dům sebevědomý, v kontextu hradební věže a vertikálního funkcionalistického domu se zapojuje hmotou připomínající další dvě věže. Mezi „věžemi“ vzniká prostor pro terasy. Dům je přesto domem současným. Je vystavěný v současných standardech, ze současných materiálů a nabízí současný komfort obývání.

Celý dům je v šedých odstínech – betonové konstrukce byly plánovány v maximální míře pohledové. Střecha je tvořena titanzinkovým plechem.

Univerzalita

Funkčně je dům typicky městský. V přízemí jsou prostory pro obchod, v prvním patře pro služby a ve druhém patře a podkroví jsou 2 mezonetové byty. Parkuje se v podzemním patře. U spodních pater byl kladen důraz na univerzalitu. Té jsme dosáhli volnou dispozicí. Všechny komerční prostory jsou bezbariérové.

Univerzalita prostor se již naplno vyzkoušela – z potravin se stala banka. První patro se v průběhu měnilo z bytů na kanceláře, v současnosti jsou zde ordinace. Naopak nadstandardní byty se navrhovaly přímo pro dva bratry, kteří byli zároveň investory.

Improvizace

Byli jsme klientem osloveni ve fázi dokončení základové desky zcela rozdílného domu. Projektovalo se a stavělo zároveň. Všichni zúčastnění si zaslouží velký dík.