Dům s historií vepsanou do zdiva

Pátek, 8. Červenec 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Zadání znělo jasně: do jedinečného historického města Slavonice navrhnout přestavbu Německého spolkového domu (Deutsches Haus) na nízkoenergetické environmentální centrum. Architektům z ov-a se jí podařilo zrealizovat nadmíru dobře, o čemž svědčí třeba nominace na Českou cenu za architekturu 2016.

ov-a, Revitalizace Spolkového domu ve Slavonicích – foto © Tomáš Souček
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, Vojtěch Kratochvíl, Jakub Kovářík, Pavlína Weissová, Jiří Šámal, Jan Šorm, Vavřinec Veselý
Ateliér ov-a
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Slavonice
Ulice, číslo Na Potoku 629
PSČ 378 81
Suma 36 000 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2011
Datum realizace 2013
Poznámka

Sochařské řešení vodní laboratoře: Čestmír Suška

Grafický design: Dan Suška

Místo

V zachovalém historickém městě Slavonice, které je známé renesanční architekturou měšťanských domů, byl v roce 1932 postaven na půdorysné stopě středověké hradby Německý Spolkový dům.

Spolkový dům má pohnutou historii. Byl postaven německými spolky, do kterých nesměli vstupovat Češi. Po konci druhé světové války a po vyhnání sudetských Němců se v domě předprodával majetek a polnosti po původních obyvatelích. O několik let později se zde konaly s těmi samými sedláky lidové soudy a odsud byli odsunutí do jiných částí republiky. V domě se následně konaly bály, promítaly se zde filmy a v 80. letech padlo rozhodnutí dům přestavět na kino.

V rámci stavebních prací byl zničen veškerý interiér sálu ze 30. let. a přestavba kina nebyla nikdy dokončena. Nové přístavky z 80. let byly stavebně špatně založeny a trhaly se od stavby původního domu.

Dům stojí za frontou domů na náměstí. Místo je součástí památkové rezervace Slavonice a jako jedno z mála míst v České republice má schválen platný regulační plán.

Návrh

Přístavky z 80. let jsme se rozhodli odstranit a obnovit původní půdorysnou stopu Spolkového domu. Ztracený objem přístavků byl navýšen nástavbou původního domu. Dům se tak stává jednou ze slavonických institucí na obvodu města (škola, šatlava – dnes muzeum).

Původní obvodové zdivo – starou skořápku – obydlel nový živočich z betonu. Betonový blok dělí dům na dvě poloviny – na část rušnou, určenou veřejnosti, s lobby, občerstvením a posezením u krbu a na část tichou, určenou účastníkům programů. Tichá část obsahuje víceúčelový sál a přednáškovou místnost. V servisním bloku je umístěn výtah, toalety, sklady, promítací kabina. V podkroví jsou umístěny technologie – galerie strojů, je zde prostorová rezerva pro další provoz. Vnitřní dvůr je osazen stupňovitým hledištěm pro přednášky nebo venkovní divadelní představení.

Konstrukce

Konstrukční řešení vychází z dispozice. Střední betonový blok a betonové stropy ztužují celou stavbu. Konstrukce střechy zároveň funguje jako prostorový nosník, ze kterého visí strop nad sálem a strop kanceláří a galerie. Betonová střecha akusticky tlumí technologie na střeše. Betonová stěna v sále je odlita do strukturovaného bednění, láme akustické vlny.

Dům je zateplen z vnitřní strany. Mezi tepelnou izolace a zdí dochází ke kondenzaci, která se vstřebává do zdiva a během letního období vysychá. Zateplení splňuje požadavek na nízkoenergetický dům. Zateplení je obloženo dřevěným laťováním, které ukazuje, že je obkladem. Obložení má v sobě spáry a pohlcuje zvuk.

Technologie

Spolkový dům je vytápěn především z obnovitelných zdrojů energie. Na půdě je umístěna akumulační nádoba, do které vedou nezávislé zdroje tepla, a ze které je zpětně zajištěn ohřev topné vody. Akumulační nádobu vytápí kombinovaný kotel na dřevo a pelety. Na půdě jsou dále umístěny dvě vzduchotechnické rekuperační jednotky, které jsou napojeny na dva nezávislé okruhy, provoz sálu a provoz veřejné části se vstupním prostorem. V prostoru občerstvení je umístěna krbová vložka, která je napojena do topného systému.

Okna ve zdech Spolkového domu respektují původní umístění, okna v novém zdivu se výrazně odlišují měřítkem a proporcí, okno do sálu se stává značkou. Původní zdivo je doplněno novým režným zdivem. Bílá výmalba staré a nové zdivo sjednocuje, na druhý pohled mluví o proměně domu hrou světla a stínu.

Historické město Slavonice je městem sgrafit, příběhů škrábaných do omítky. Zdivo spolkového domu je současným sgrafitem, svědkem událostí 20. století.