Důstojný nástup

Středa, 26. Říjen 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Zjizvený předprostor zbraslavského Městského domu skýtal velký potenciál pro zlepšení. Pod taktovkou ateliéru FAM Architekti se místo proměnilo v důstojné těžiště společenského života obce. Zároveň šlo o první dílčí krok celkové revitalizace ulice U Malé řeky, je tedy na co navazovat.

FAM Architekti, Revitalizace předprostoru Městského domu a Divadla J. Kašky – foto © Ivan Němec
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jan Horký, Pavel Nasadil
Ateliér FAM Architekti
Spolupracovníci Jana Hlavová, Petra Čížková
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha 16 - Zbraslav
Ulice, číslo U Malé řeky 3
PSČ 156 00
Datum projektu 2015
Datum realizace 2015
Užitná plocha 300.00m2
Poznámka

Foto © Ivan Němec

Charakter místa zásadně poznamenala výstavba silnice II. třídy – ulice K Přehradám, funkční vazby v místě byly poté dále potlačeny vybudováním protipovodňové zdi podél této ulice (rok 2009). Protipovodňová zeď způsobila odtržení města od nábřeží, z důvodu prostorově náročné výstavby byly rovněž odstraněny veškeré dřeviny z ul. U Malé řeky a místo bylo ponecháno jako holý prostor s nekoncepčně a provizorně upravenými povrchy.

Prostor před Městským domem a divadlem J. Kašky je těžištěm společenského a kulturního života této městské části. Oba objekty byly zrekonstruovány po povodních v r. 2002 a nabízejí kulturní zázemí pro širokou veřejnost.

Cílem rekonstrukce je vytvořit prostor pro shromažďování, setkávání a odpočinek. Základním předpokladem je zlepšení přístupnosti místa a zpřehlednění prostoru. Stavební úprava proto sjednocuje prostor mírným jezdeckým schodištěm, otevřeným do všech stran. Plocha je doplněna rampou pro společný bezbariérový vstup do divadla i městského domu, lavicí pro posezení, stojany na kola, novým stožárem veřejného osvětlení a solitérním stromem.