Edinburská univerzita se rozšířila o měděnou dostavbu

Čtvrtek, 19. Listopad 2015 - 0:00
| Napsal:

Jako světové interdisciplinární výzkumné a výukové zařízení se zaměřením na klimatické změny, kterým čelí společnost, bylo důležité, aby Edinburské centrum pro uhlíkové inovace (ECCI) prokázalo v otázce trvalé udržitelnosti to nejvyšší renomé. Bylo navrženo tak, aby dosahovalo výjimečně nízké spotřeby energie, a to zejména s ohledem na to, že se jedná o rekonstrukci stávajícího a památkově chráněného historického objektu. ECCI dosáhlo ve fázi návrhu hodnocení BREEAM Outstanding (vynikající). Jedná se o první rekonstruovanou nebo chráněnou historickou budovu, dosahující hodnocení BREEAM Outstanding (s očekávaným potvrzením ve fázi výstavby).

Edinburské centrum pro uhlíkové inovace (ECCI) - foto © archiv autorů
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér Malcolm Fraser Architects
Světadíl Evropa
Země Velká Británie
Město Edinburgh
Ulice, číslo High School Yards, Infirmary Street
PSČ EH1 1LZ
Datum realizace 2015

Před stavbou nové budovy se musíme zaměřit na údržbu a vylepšení našich stávajících budov. Proto je příznačné, že ECCI opětovně využívá stávající budovu v historickém centru města. Je možné – s pečlivým posouzením – pracovat s historickou stavbou a poskytnout tak budovu, která vyhoví požadavkům dnešních uživatelů, při akceptaci významu udržitelných materiálů a nízké spotřeby energie.

Například zvoleným fasádním materiálem pro horní patra nové stavby je bronz – slitina mědi a cínu. Je lehký, což snižuje nároky na konstrukci a měď je materiál, který sám o sobě obvykle obsahuje vysoký podíl recyklovaného materiálu ze šrotu. Představuje také trvanlivý a recyklovatelný materiál.

BRONZOVÉ SRDCE

ECCI vyvolalo významnou změnu a rozšíření památkové budovy Old High School na Infirmary Street. To zahrnuje posouzení přilehlých budov a návrhy na oživení území High School Yards od hranice Infirmary Street vpředu až k uzavřenému prostoru Surgeon's Square vzadu. High School Yards byl vždy významnou architektonickou lokalitou a od svých počátků jako klášter Blackfriars z r. 1230 prošel mnoha inkarnacemi.

Vzhledem ke směsi stylů mnoha úprav, ke kterým došlo v průběhu let, chyběl stávající budově jako celku pocit soudržnosti a pohyb lidí v ní byl nejasný. Odstraněním spojovacího schodiště, která spojovala dvě významné budovy, přední a zadní, bylo možné vytvořit velkorysé centrální srdce a prostor pro pohyb lidí. Z tohoto atria mají přímé propojení všechny pracovní prostory a jejich umístění je vizuálně zřejmé. V reakci na konzultaci s klientem klade prostor pro pohyb lidí důraz na interakci mezi různými uživateli stavby a bude poskytovat neformální přestávkový prostor pro malé skupiny postgraduálních studentů, zaměstnanců a podnikatelů.

Bronzový obklad vymezuje novou přístavbu, procházející budovou a sjednocující historické části. Využitelné prostory v celé budově prošly restrukturalizací, aby poskytovaly vhodně velké prostory ve správných proporcích, které mohou být pružně použity dle potřeby jako kancelářské, výukové nebo jednací.

Specifická rozhodnutí se týkala možností různých stupňů ventilace a IT služeb v různých prostorech, takže stavba se jako celek dokáže přizpůsobit budoucím změnám a může se také zaměřit na různé jednodenní akce. Prostory nyní zahrnují učebnu pro vyučování / seminář recyklace, přednáškové / konferenční místnosti, jednací místnosti, kanceláře zaměstnanců, studentské centrum, kavárnu a vnější upravené plochy.

Další příklady použití mědi najdete na adrese www.copperconcept.org