Hlína a sklo jako moderní fasádní systém – kampus školy v Himalájích

Pondělí, 1. Únor 2016 - 0:00
| Napsal:

Již šestým rokem bude letos pokračovat výstavba ambiciozního ekologického projektu školního kampusu pro 150 studentů (respektive 300 po plánovaném rozšíření) v Himalájích, v odlehlé oblasti Ladakhu, Indie.

Archide, Kampus školy v Himalájích - foto © Archide s.r.o., Martin Knap
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Martin Knap
Ateliér Archide CZ s.r.o.
Světadíl Asie
Země Indie
Město Ladakh
Datum projektu 2010
Datum realizace 2015
Poznámka

Projekt stále není ukončen, probíhá od roku 2010 do současnosti.

Projekt byl prezentován v říjnu roku 2015 na mezinárodní konferenci Advanced Building Skins ve švýcarském Bernu.

Pasivně solární, ekologický a soběstačný kampus školy v Himalájích

Stavba nového kampusu je součástí komplexního rozvojového projektu, „Spring Dales Public School Development Project“ pro malou budhistickou komunitu, která usiluje o rozvoj kapacit místních obyvatel a zpřístupnění kvalitního vzdělání všem sociálním skupinám a tím snížení migrace mladých lidí a zanikání unikátní ladacké kultury. Projekt je duchovně a finančně podporován 14. Dalajlamou.

Projekt se nachází v komplikovaných sociologických a extrémních klimatických podmínkách – horská poušť v seismické oblasti ve výšce 3500 m.n.m., teploty v zimě od 0°C do -40°C, v létě od 10°C do 30°C, množství sněhu od 30cm do 1.5m, minimální dešťové srážky v podobě přívalových dešťů a intenzivní solární záření (300 dní v roce) – zejména jeho infračervená složka. Než byly dokončeny první budovy, žáci a učitelé v zimních měsících upřednostňovali výuku venku, neboť i při nízkých teplotách zde bylo díky silnému infračervenému záření tepleji než v původních objektech.

Návrhu kampusu předcházel extensivní in situ průzkum místních tradic a kultury, sociologických poměrů, tradičních stavebních materiálů a technologií a jejich dostupnost a kvalita. Průzkum nám potvrdil, že bude pro návrh a výstavbu nutné co nejvíce vycházet a rozvíjet místní stavební materiál a technologie. Celý průzkum, návrh a výstavba probíhá v těsné spolupráci se zástupci místní komunity a školy.

V letech 2010 - 2012 byl společně s místní komunitou zpracován podrobný plán rozvoje školy, který komplexně řeší konkrétní problémy tak, aby v budoucnu škola fungovala samostatně bez majoritní finační pomoci ze zahraničí a veškerý provoz a pokrytí provozních nákladů byl řešen místní komunitou.

Výše uvedené limitující faktory a stanovený plán rozvoje školy pomohly stanovit koncept návrhu školy Celý projekt je založen na pasivní solární energii. Vytápění budov je zajištěno buď akumulací (do stěn z dusané hlíny) nebo přímým využitím tepelné energie získané průchodem solárního záření přes skleněnou stěnu , elektřina je získávána z fotovoltaických panelů, ohřev vody je zajištěn solárními panely a k větrání je využito komínového efektu.. Projekt je stavěn technologií dusané hlíny, jež má v Ladakhu hlubokou tradici. Aby pasivní solární koncept fungoval a aby bylo možno dosáhnout kvalitního výsledku, většina místních technik a zpracování materiálu musela být vylepšena. Bylo také nutné inovovat typickou ladackou okenní dekoraci, způsob distribuce vody, tradiční kompostovací záchody nebo tradiční kanálkový zavlažovací systém pro rozvod přefiltrované odpadní vody k zeleni v kampusu.

V loňském roce byla plně zprovozněna budova osmi tříd a budova ubytování pro studenty. Poslední měření ukázalo, že při venkovních teplotách -15°C se teplota uvnitř budov pohybuje kolem +15°C. Jsme přesvědčeni, že pokud kombinace technologie dusané hlíny a pasivní solární energie funguje v extrémních podmínkách Himalájí, tak bude dobře fungovat i v českých a evropských podnebných podmínkách, a je vhodnou a zdravou alternativou k současným stavebním technologiím a materiálům.

Pozn.

Hlína je velice starý stavební materiál, který se dříve v oblasti Čech používal především pro výrobu hliněných nepálených cihel nebo hliněných omítek. V minulosti se také hlína používala ke stavbě hliněných stěn. Touto technologií byla postavena část Velké čínské zdi, paláce ve Španělsku, domy v Jižní Americe nebo budhistické kláštery, paláce a domy v Nepálu, Tibetu nebo Ladakhu. Po několika stoletích opomíjení se hlína a technika hliněných stěn znovu stává aktuální pro svoje zdravotní, pevnostní a estetické vlastnosti.

Při použití technologie dusané hlíny je pevnost stěn srovnatelná s pevností stěn z betonu, ale oproti betonovým stěnám velice dobře absorbuje a zpětně uvolňuje vlhkost a udržuje tak přirozené vnitřní mikroklima interiéru. Hliněné stěny také výborně filtrují pachy a škodliviny ze vzduchu, mají výborné akustické a akumulační vlastnosti a dobře fungují pro pasivní solární vytápění. Hliněné stěny jsou přírodní bez jakýchkoli chemikálií, které by se uvolňovaly do vzduchu a byly vdechovány obyvateli domu a velice dobře cloní elektromagnetické pole okolo kabelů vedených ve stěnách.