Hospodářský dvůr na Moravě nahradil "venkovský" penzion podle návrhu Tomáše Dvořáka

Úterý, 4. Prosinec 2018 - 0:12
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Početné stavební úpravy v průběhu času zcela znehodnotily původní soubor hospodářských budov moravském městečku Konice. Došlo proto k odstranění téměř všech domů hospodářského dvora, které nahradil nový objekt respektující objem i atmosféru původní zástavby. Architekt Tomáš Dvořák navrhl na jejich místě penzion, který vzhledem k požadavkům památkářů vychází z tradičních venkovských budov. Směrem do ulice získal dům fasádu podle vzoru svého předchůdce, do dvora už celý objekt působí moderněji a otevřeněji. Architekt Tomáš Dvořák penzionem zároveň navazuje na svůj předchozí projekt v Konicích, v rámci kterého navrhl přestavbu hospodářského stavení na vinný sklep, který se nachází pod starou lisovnou naproti penzionu.

Penzion Konice, Tomáš Dvořák architekti © Tomáš Malý
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Tomáš Dvořák
Ateliér Tomáš Dvořák architekti s.r.o.
Generální dodavatel Dolníček - DODO, s.r.o.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Konice u Znojma
Ulice, číslo Konice, 4
Datum projektu 2016
Datum realizace 2017
Zastavěná plocha 190.00m2

Urbanistický koncept

Původní stavební struktura venkovského dvorce byla znehodnocena nekonečnými stavebními úpravami do té míry, že investor jednoznačně rozhodl o zbourání torza staveb s výjimkou nejpůvodnější části sklepa. V urbanistické stopě původního objektu s půdorysně minimálními změnami jsme postavili nový objekt v původním uspořádání - podélně s ulicí orientovaný objekt s dvorním křídlem.

 

Dispoziční řešení

V objektu se nachází penzion pro ubytování hostů s pomocnými provozy. V přízemí je společenská místnost a ložnice, provozně navržené tak, aby v budoucnu splňovaly i požadavek na komfortní rodinné bydlení, úplně oddělené od provozu penzionu. V patře jsou navrženy pokoje pro ubytování, celkem 5 pokojů v dispozici pro ubytování dvou osob.

Architektonické řešení

Objekt se nachází v ochranném pásmu národního parku Podyjí, proto jsme respektovali požadavek orgánů památkové péče na historickou fasádu do ulice. Historickou fasádu jsme rekonstruovali podle jediné dochované dobové fotografie, kde se nám podařilo docílit, díky podobné vnitřní dispozici, velmi podobné fasády do ulice, jako byla historická. Do dvorní části jsem navrhl moderní fasády, ovšem s přihlédnutím k historickému aspektu lokality a celkové atmosféře venkovského stavení.

Při návrhu stavby jsem se snažil spojit moderní přístup k návrhu stavby s historickým prostředím tak, aby v historickém prostředí stavba nepůsobila jako vetřelý novotvar, ale zároveň aby si ponechala určitou míru moderní integrity.

Materiálové řešení

Kombinace nasucho skládaných kamenů s tradičním pojetím jemné vápenné omítky vytvořila hlavní rámec materiálového pojetí, který vhodně doplňují černé rámy oken. Zastřešení je klasickou střechou s tradičním sklonem i materiálem - bobrovkou. Kameny na podezdívku byly použity z místních bouraných budov.