Institut für Raumgestaltung - nominace soutěže Olověný Dušan 2016

Středa, 6. Duben 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Architekti David Kraus a Josef Čančík otevřeli svůj Ateliér na FA ČVUT poctivým zadáním ve znění „I Ty navrhni školu architektury“. Smysl práce nespočíval jen v návrhu samotné budovy, sama o sobě totiž musela být výsledkem konceptu výuky, ideje, jak má architektonická VŠ vypadat. Josef Choc tu svou postavil na dvou základních pilířích – teorii a praxi.

Josef Choc, Institut für Raumgestaltung, řez příčný - foto © Olověný Dušan
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Josef Choc
Škola FA ČVUT – Ateliér Kraus & Čančík
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha 6 - Dejvice
Datum projektu 2016

Institut für Raumgestaltung

Josef Choc
Ateliér Kraus & Čančík

Koncepce nové školy architektury vychází ze dvou rovin.

První rovina je praktická. Studenti navštěvují kurzy v praktických dílnách – tesařské, zednické, truhlářské, klempířské, pokrývačské, kamenické, sochařské, zámečnické, sklářské, štukatérské, restaurátorské, zahradní, grafické, digitální a malířské. Dílny jsou založeny na předávání zkušeností mistrů na žáky a starších na mladší.

Druhá rovina je teoretická. Patnáct atelierů, ve kterých působí praktikující architekti spolu s teoretiky, navštěvují studenti bez ohledu na své stáří nebo délku studia. Dochází tak k předávání znalostí jak mezi spolužáky, tak mezi mentory a žáky. Studium je dokončeno absolvováním všech praktických dílen a alespoň deseti atelierů.

Nominační video autora.

za porotu Josef Chuchlík:

Zadání „škola architektury“ by se mohlo stát pevnou součástí studijního plánu. Provokuje totiž k revizi podmínek, obsahu i smyslu studia, což je obohacující nejen pro studenty, ale i pedagogy a vedení školy.

Ateliér Davida Krause a Josefa Čančíka dýchá svobodou i posedlostí po důsledném hledání autentických odpovědí. Díky tomu mohou vedle sebe viset mimo jiné dva radikálně rozdílné nominované projekty Josefa Choce a Martina Petříka. Z obou projektů je patrný hodnotový rámec, pečlivá formulace ideje a organizace studia, její zdařilá architektonická interpretace i poutavá a žánrově výstižná prezentace.

Škola architektury Josefa Choce je přísně organizovanou institucí založenou na mistrovském vedení a ovládnutí řemesla. Objekt školy hraje v této organizaci nejen roli prostorového rámce, ale i praktického cvičení.