IT4Innovations – nejvýkonnější superpočítačové centrum v ČR

Pátek, 19. Červen 2015 - 0:00
| Napsal:

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations je unikátní projekt, který provozuje nejmodernější technologie a služby v oblasti superpočítání a vestavěných systémů a zpřístupňuje je českým i zahraničním týmům z akademické oblasti i průmyslu.Tomu odpovídá i moderní architektura s nápaditými tématickými detaily na fasádě i v interiéru budovy.

OSA Projekt, IT4Innovations národní superpočítačové centrum - zdroj fotografií © OSA Projekt
Fotoalbum: 
OSA Projekt, IT4Innovations národní superpočítačové centrum - zdroj fotografií © OSA Projekt
OSA Projekt, IT4Innovations národní superpočítačové centrum - zdroj fotografií © OSA Projekt
OSA Projekt, IT4Innovations národní superpočítačové centrum - zdroj fotografií © OSA Projekt
OSA Projekt, IT4Innovations národní superpočítačové centrum - zdroj fotografií © OSA Projekt
OSA Projekt, IT4Innovations národní superpočítačové centrum - zdroj fotografií © OSA Projekt
OSA Projekt, IT4Innovations národní superpočítačové centrum - zdroj fotografií © OSA Projekt
OSA Projekt, IT4Innovations národní superpočítačové centrum - zdroj fotografií © OSA Projekt
OSA Projekt, IT4Innovations národní superpočítačové centrum - zdroj fotografií © OSA Projekt
OSA Projekt, IT4Innovations národní superpočítačové centrum - zdroj fotografií © OSA Projekt
OSA Projekt, IT4Innovations národní superpočítačové centrum - zdroj fotografií © OSA Projekt
OSA Projekt, IT4Innovations národní superpočítačové centrum - zdroj fotografií © OSA Projekt
OSA Projekt, IT4Innovations národní superpočítačové centrum - zdroj fotografií © OSA Projekt
Katalogový list: 
Autor Martin Chválek, Marek Danyš, Pavel Pietak
Ateliér OSA Projekt
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Ostrava
Suma 188 855 815.00
Měna CZK
Datum realizace 2014
Užitná plocha 9 225.00m2
Zastavěná plocha 2 180.00m2

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations je unikátní projekt, který provozuje nejmodernější technologie a služby v oblasti superpočítání a vestavěných systémů a zpřístupňuje je českým i zahraničním týmům z akademické oblasti i průmyslu.

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations vyrůstá v Ostravě díky projektu Centrum excelence IT4Innovations. Partnery projektu jsou Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Ústav geoniky Akademie věd ČR a Vysoké učení technické v Brně. Projekt je financován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Budova Národního superpočítačového centra IT4Innovations se stane sídlem unikátní infrastruktury nejvýkonnějšího superpočítačového centra v ČR a zároveň i pracovištěm výzkumných týmů Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava, realizujících svůj výzkum s využitím nejmodernějších technologií.

Tento superpočítač by se v době svého zprovoznění měl zařadit mezi 100 nejvýkonnějších superpočítačů na světě.

Superpočítač nabízí širokou škálu využití. Výzkumníci v rámci IT4Innovations se zabývají například simulacemi v oblasti hydrologie, modelování, řízení a optimalizace dopravy, crash testy a simulacemi proudění, nebo vývojem nového paliva pro jaderné reaktory 4. generace.

O budově

Budova IT4Innovations národního superpočítačového centra je objekt postavený na pravidelném půdorysu o výšce čtyř nadzemních podlaží, jednoho podzemního podlaží a zastřešený plochou střechou. Jeho stavba je financována ze strukturálních fondů Evropské unie – Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace VaVpI.

Stavba budovy superpočítačového centra je umístěna v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Nabízí prostory a vybavení pro výzkum a vývoj na nejvyšší úrovni. Zahrnuje prostory pro výzkumné pracovníky i administrativu projektu, zasedací místnosti vybavené nejmodernější technikou, a především datový sál pro samotný superpočítač.

Architektonické a konstrukční řešení

Výraz budovy má na první pohled evokovat poslání a oblast, ve které se budeme po vstupu do interiéru pohybovat – výzkum a rozvoj IT technologií.

Konstrukčně je objekt řešen jako monolitický železobetonový skelet se ztužujícími železobetonovými stěnami schodišťových jader, výtahových šachet a obvodových stěn. Stropní konstrukce jsou rovněž železobetonové monolitické desky s hlavicemi. Základové konstrukce jsou vzhledem ke složitým základovým podmínkám provedeny jako hlubinné – vrtané piloty v kombinaci se základovou monolitickou deskou se ztužujícími trámy.

Architektonický výraz je postaven na hmotě v podobě kompaktního kvádru, což ve své jednoduchosti prezentuje jakousi kovovou krabici na počítač. Na kvádru je aplikován silný motiv - do schématu převedený plochý spoj. Vertikální linky – nervy procházejí přes celou výšku budovy a na dynamice jejich zalomování je postaven celkový výraz budovy. Kompaktnost objektu narušuje pouze akcentovaná hmota „vystupující“ části ve 2. nadzemním podlaží, která je jakýmsi „mozkem“ a ústředím celého objektu. Zde se nachází technologie samotného superpočítače. Tento ústřední kloub celé budovy je akcentován i ve večerních a nočních hodinách díky diodovému nasvětlení a prezentuje „nervové centrum“ celého objektu. <p.Pro stavbu administrativní části byl použit trojtraktový systém se střední chodbou. To umožňuje velkou variabilnost vytvořeného prostoru. Tento trojtraktový systém obíhá vnitřní atrium, které je dominantou celé budovy. Vzhledem k možnosti propojení tohoto prostoru se sousedními jednacími prostory, bude atrium využíváno pro prezentace, meetingy, společenské akce apod. Místnost pro umístění superpočítače je v zadní části objektu.

Technická infrastruktura je napojena na stávající zázemí fakulty, včetně integrace do systému inteligentního řízení budov. Pro vytápění bude primárně využíváno odpadní teplo z technologií výpočetní techniky. Přebytečné teplo může být dodáváno do areálu. Napájení elektrickou energií je z trafostanice areálu, výpočetní technika má zajištěno nepřerušované napájení UPS. V objektu jsou dva zdroje chladu, které zaručují redundantní dodávku pro chod výpočetní techniky. Objekt je vybaven systémem měření a regulace zajišťujícím automatické řízení veškerých technologií, současně monitoruje a vyhodnocuje ekonomiku provozu.

Projekt vznikl za podpory ArchiCadu.