Kampus jako z budoucího století

Pátek, 2. Květen 2014 - 0:00
| Napsal:

Ještě jednou navštívíme kampus ekonomické university ve Vídni. Tentokrát očima Dariny Lalíkové zhodnotíme projekt z hlediska estetiky, udržitelnosti a energetické efektivnosti. Reportáž z návštěvy tohoto ojedinělého komplexu budov od Michala Jedličky, kterou jsme publikovali před časem, si můžete přečíst zde.

Budova 5 - Vzdělávací centrum / BUSarchitektur ZT GmbH - foto © Peter Gugerell, Boanet
Fotoalbum: 
Kampus ekonomické university ve Vídni - foto © Peter Gugerell, Boanet
Budova 2 - Administrativní centrum / CRABstudio Architekti - foto © Peter Gugerell, Boanet
Budova 3 - Ekonomický a sociální odbor / Estudio Carmo Pinós S. L. - foto © Peter Gugerell, Boanet
Budova 4 - Knihovna a vzdělávací centrum / Zaha Hadid Architects - foto © Peter Gugerell, Boanet
Budova 5 - Vzdělávací centrum / BUSarchitektur ZT GmbH - foto © Peter Gugerell, Boanet
Budova 1 - Budova vedenia akadémie / NO.MAD arquitectos - foto © Peter Gugerell, Boanet
Budova 6 - Budova pre externých poskytovateľov služieb / Atelier Hitoshi Abe - foto © Peter Gugerell, Boanet
Kampus ekonomické university ve Vídni - Mapa areálu - 1 Budova vedení akadémie / NO.MAD arquitectos 2 Administratívní centrum / CRABstudio Architekti 3 Ekonomický a sociální odbor / Estudio Carmo Pinós S. L. 4 Knihovna a vzdělávací centrum / Zaha Hadid Architects 5 Vzdělávací centrum / BUSarchitektur ZT GmbH 6 Budova pro externí poskytovatele služeb / Atelier Hitoshi Abe
Katalogový list: 
Ateliér Zaha Hadid Architects, Atelier Hitoshi Abe, CRAB studio, NO.MAD Arquitectos, Estudio Carme Pinós, BUSarchitektur
Světadíl Evropa
Země Rakousko
Město Vídeň
Suma 492 000 000.00
Měna EUR
Datum projektu 2011
Datum realizace 2013
Plocha pozemku 67 000.00m2

Moderná architektúra, technické a technologické inovácie, priateľsky riešené verejné priestory s dôrazom na udržateľnosť a energetickú hospodárnosť a dizajn ako z budúceho storočia. To sú asi najvýznamnejšie charakteristiky kampusu Ekonomickej univerzity vo Viedni, ktorý bol slávnostne otvorený na jeseň minulého roka. Moderný a impozantný areál, ktorý sa nachádza v tesnom susedstve známeho viedenského oddychového parku Práter, pozostáva zo šiestich objektov, ktorých autormi sú významní súčasní architekti z rôznych krajín sveta ako napr. Zaha Hadid alebo Peter Cook. Výstavba celého areálu bola financovaná z verejných zdrojov a je príkladom toho ako by mali byť verejné projekty pripravované, projektované, realizované, financované aj prevádzkované.

Areál Ekonomickej univerzity vo Viedni slávnostne otvárali na jeseň minulého roka pri príležitosti zahájenia nového školského roku. Študenti dostali k dispozícii nový moderný areál, financovaný z verejných zdrojov, ktorý je príkladom najnovších trendov v architektúre a vo výstavbe nielen pokiaľ ide o použité materiály, technológie, ale najmä o celkový koncept a spôsob prípravy a realizácie.

Celkový koncept je založený na vytvorení priateľského prostredia jednak pre študentov a zamestnancov a tiež k životnému prostrediu. Areál je dostupný metrom a pred vchodom do areálu je parkovisko pre asi stovku bicyklov, ktoré bolo v čase našej návštevy takmer komplet obsadené. Kampus tvorí 6 budov a 6 námestí, ktoré sú vzájomne poprepájané do jedného celku. Každý objekt navrhoval iný architekt, resp. architektonický ateliér a preto je aj každý objekt po architektonickej stránke iný a nesie výrazný rukopis svojho tvorcu. Napríklad autorkou budovy knižnice je Zaha Hadid, pre ktorú sú typické futuristické tvary a tento svoj rukopis preniesla aj do vizuálnej podoby knižnice a vzdelávacieho centra. Najmä jej interiér pôsobí ako z inej planéty a z inej časovej dimenzie. Veľmi svojský je aj objekt od Petra Cooka z CRAB studia v Londýne, ktorého výrazná oranžová farba fasády, kombinovaná s drevenými lamelami, sa nedá prehliadnuť a vraj práve tento objekt sa medzi študentmi stal najobľúbenejší. Osobne sa mi asi najviac páčil objekt, ktorý navrhoval viedenský ateliér BUSarchitektur, ktorý je minimalistický ale zároveň neprehliadnuteľný svojimi „hrdzavými“ fasádami.

Estetika, udržateľnosť a energetická efektívnosť

Rakúsko je už dlhodobo príkladom pre ostatné európske krajiny v ochrane životného prostredia a v presadzovaní udržateľnosti vo výstavbe. Obdivuhodné je najmä to, že štát ide príkladom a novo navrhované budovy, financované z verejných zdrojov, pripravuje, projektuje a stavia zásadne na princípe udržateľnosti a energetickej efektívnosti. Navyše, na významné projekty organizujú verejné architektonické súťaže a na spoluprácu často prizývajú tých najlepších architektov nielen z Rakúska ale z celého sveta. Aj v prípade kampusu Ekonomickej univerzity prizvali na spoluprácu významné architektonické kancelárie, ktorých úlohou bolo navrhnúť jednotlivé budovy kampusu. Cieľom bolo vytvoriť pekné, podnetné a priateľské prostredie, kde sa budú nielen študenti a zamestnanci ale aj návštevníci cítiť príjemne, kde sa študenti môžu sústrediť naozaj len na štúdium a kde sú im pre to vytvorené tie najlepšie podmienky, vrátane študovne, najmodernejších učební, prednáškových priestorov, ale aj športového a občerstvovacieho zázemia. Vízia sa stala skutočnosťou a začiatkom októbra dostali študenti k dispozícii naozaj moderný areál, ktorý nemusia počas dňa vôbec opustiť, pretože tu nájdu všetko, čo k štúdiu ale aj k životu mladého človeka potrebujú. Navyše, areál je dostupný pre každého a pre všetkých vďaka bezbariérovému riešeniu všetkých komunikačných trás a vstupov. Vďaka tomu majú možnosť pohybovať sa po areáli aj osoby so zdravotným postihnutím a na vozíčku a v celom areáli je aj hmatový navádzací systém pre zrakovo postihnutých.

BIM odskúšaný v praxi

Pri návrhu a výstavbe areálu bol využitý BIM (Building Information Modeling) tzv. informačný model budovy (podrobnejšie o BIM na str. 32, pozn. redakcie). BIM model je v podstate informačná databáza, ktorá v sebe zahŕňa všetky údaje stavby od jej prvotného návrhu, všetkých stupňov projektovej dokumentácie až po výstavbu a správu. BIM bol použitý aj pri príprave a výstavbe celého tohto areálu, čo veľmi zrýchlilo a najmä zefektívnilo celú prípravu a výstavbu areálu. Aj v súčasnosti je využívaný na správu budov a podľa neho bolo koordinované napr. aj rozvrhnutie staveniska, logistika, subdodávky, doprava, inštalácie a pod., ale aj oceňovanie a rozpočet a keďže išlo od začiatku o udržateľný projekt, tak s BIM sa dala optimalizovať aj energetická hospodárnosť celého areálu. Podľa odborníkov na BIM sa na príklade kampusu Ekomickej univezity preverili všetky výhody BIM modelu v praxi a ukázalo sa akou výhodou je používať BIM pri príprave, projektovaní, výstavbe aj prevádzkovaní tak rozsiahleho areálu, akým kampus Ekonomickej univerzity rozhodne je.

Každá budova iná, každá od iného architekta

6 budov, 6 architektonických kancelárií, 6 architektonických výrazov, napriek tomu komplex Ekonomickej univerzity vo Viedni pôsobí ako jeden celok. Jednotlivé budovy sú vzájomne poprepájané námestiami a uličnými trasami, kde dominuje zeleň, lavičky a vodné plochy. Všetko spolu vytvára príjemnú atmosféru, ktorú určite oceňujú nielen študenti a zamestnanci, ale každý, kto do areálu 43 výstavba vo svete kampusu príde, keďže celý areál vrátane vybavenosti v parteri je verejne dostupný. V parteri je umiestnená reštaurácia, obchod s potravinami, jedna záhradná piváreň, 5 kaviarní, 2 predajne s knihami, materská škôlka, športové centrum a študentská menza.

Budova 1 / NO.MAD arquitectos, Madrid

Hneď pri západnom vchode do areálu (v smere od viedenského výstaviska a stanice metra Messe), sa nachádza kompaktná sedempodlažná veža vedenia univerzity, v ktorej sídli aj inštitút pre ďalšie vzdelávanie manažérov a špecialistov. Túto vežu – budovu navrhli španielski architekti z NO.MAD arquitectos, Madrid. Fasáda budovy má hliníkovú konštrukciu vyplnenú platňami skla, v gradácii od nepriehľadných až po priehľadné. Vďaka efektu zrkadlenia neba a okolitej prírody na fasáde budova perfektne „zapadla“ do prostredia. Z horných poschodí poskytuje nádherný výhľad na centrum mesta Viedne. Usporiadanie okien sa zdá byť náhodné, no sleduje určitý algoritmus.

Funkčne je budova rozdelená do troch oblastí: štyri poschodia sú využívané ako kancelárie v otvorenom priestore. Horné poschodia sú pre študentov na výučbu a samoštúdium. Na prízemí je multifunkčný priestor pre akcie všetkého druhu. Nachádzajú sa tu aj kaviareň s priestrannou terasou na prízemí a reštaurácia s barom v najvyššom poschodí. Interiér budovy je zariadený moderne a nadčasovo.

Budova 2 / CRA Bstudio, Londýn

Architekti z CRABstudio, Londýn sú autormi juhozápadnej časti areálu a svojím architektonickým konceptom vyjadrili vlastný študentský život.

Na tomto pozemku, „na skok“ k zelenej oblasti Prátra, vznikla organická štruktúra, vinúca sa okolo niekoľkých dvorov a zahŕňa v sebe chodníky, zákutia, terasy, átriá, námestia a verejné priestranstvá s prvkami krajinnej architektúry. Hlavným materiálom fasád tejto budovy je omietka s rôznymi odtieňmi oranžovej farby a lamely z dreva. Pevné drevené lamely zo striebornej jedle sú usporiadané vertikálne i horizontálne, oživujú fasády a slúžia aj ako ochrana proti slnečnému žiareniu.

Farby z vonkajších fasád akoby pokračovali vo vnútorných priestoroch – v kanceláriách oboch častí budovy, na stenách, stropoch a podlahách sa opakujú žlto-oranžové farebné kombinácie, dokonca aj parkety sú k nim zladené.

Budova 3 / Estudio Carmo Pinós S. L., Barcelona

Táto dvojdielna budova, bezprostredne susediaca s budovou vedenia akadémie, nesie výrazové znaky tvorby španielskych architektov zo Estudio Carmo Pinós S. L., Barcelona. Predná fasáda s dynamicky usporiadanými oknami dodáva objektu výnimočný vzhľad.

Dynamiku fasády umocňujú okná rovnobežníkových tvarov a ich usporiadanie a tiež skladacie (posuvné) hliníkové lamely, slúžiace ako ochrana proti slnečnému žiareniu.

Systém rovnobežiek sa preniesol aj do interiéru, kde je skombinovaný s geometrickými útvarmi nábytku a interiérových doplnkov.

Budova 4 / Zaha Hadid Architects

Knižnica a vzdelávacie centrum sú situované do úplného stredu areálu a ich autorkou je Zaha Hadid (Zaha Hadid Architects). Budova má zaujímavú expresívnu štruktúru v tvare S. Centrálne námestie pred budovou prechádza do hlavného vstupného priestoru a hľadiska. Hlavný vchod do budovy je z centrálneho námestia areálu a zvýraznený je konzolovito vysunutou strechou. Preto vstupné priestory sú vnímané ako súčasť vonkajšieho námestí. Návštevníci majú k dispozícii centrálnu recepciu v priestrannom átriu. Masívny exteriér je rozdelený do dvoch častí. Návštevníci knižnice sa môžu dostať na jej najvyššie poschodie po špirálových schodiskách a rampách umiestnených na vnútornej strane budovy. Na prízemí sa nachádza reprezentačná sieň univerzity, kaviareň a kníhkupectvo. V tejto budove študenti nájdu rôzne agentúry napr. na pomoc pri dokončení štúdia, následné hľadanie zamestnania či plánovanie kariéry.

Najväčšie centrálne námestie nového areálu, ktoré sa nachádza priamo pred knižnicou a vzdelávacím centrom, je možné využívať na všetky druhy akcií, ako sú koncerty, filmové projekcie či divadelné predstavenia. Všetky chodníky areálu sú nasmerované na toto námestie, skupina novonasadených stromov bude vytvárať tieň a protiváhu tribúne.

Budova 5 / BUSarchitektur ZT GmbH, Viedeň

Vzdelávacie centrum, ktoré sa nachádza na severovýchodnej strane komplexu, navrhol kolektív rakúskych architektov z BUSarchitektur ZT GmbH, Viedeň, ktorí sú autormi aj územného plánu tejto zóny a ktorí sa podpísali aj pod celkový koncept areálu. ) Vzdelávacie centrum, kde sa môže naraz vzdelávať až 4 000 študentov, tvorí vchod do areálu z východnej strany. Átrium centra je veľkoryso dimenzované a navrhnuté tak, aby bolo osvetlené denným svetlom. Súkromné študijné priestory, vytvárajúce špirálu po stranách átria, môžu byť využívané pre štúdium aj na relaxáciu. Schodiská a rampy spájajú a zároveň oddeľujú súkromné a verejné priestory.

Kancelárske priestory sa nachádzajú v západnej časti areálu. Študentská jedáleň (menza) funguje ako komunikačný priestor univerzitného života. Fasády budovy sú realizované z patinovanej ocele. Oceľové plechy tohto fasádneho systému majú unikátne chemické zloženie, ktoré sa vyznačuje výraznou odolnosťou proti atmosférickej korózii, preto sa používajú v architektonických konštrukciách, ktoré nevyžadujú dodatočné úpravy povrchu. V budove sa nachádza jedáleň univerzity s viac ako 600 miestami na sedenie vo vnútri aj na unikátnej strešnej záhrade. Jednotlivé poschodia a priestory budovy sú prepojené schodiskom a rampami. Vo vzdelávacom centre sú situované prednáškové sály vybavené modernou vyučovacou technikou pre 5 000 poslucháčov a auditórium pre 650 študentov.

Budova 6 / Atelier Hitoshi Abe, Sendai

Táto budova, navrhnutá japonskými architektmi z Atelier Hitoshi Abe, Sendai, hraničí so zeleňou Pratra. Budova sa skladá z dvoch pozdĺžnych častí a je situovaná na juhu pozemku. Vzdialenosť medzi týmito dvoma stavebnými konštrukciami umožňuje maximálny prenik prirodzeného denného svetla do interiéru. Autori sa pri návrhu budovy inšpirovali francúzskou sladkosťou „Mille feuille“ skladajúcou sa z niekoľkých vrstiev lístkového cesta a sladkej náplne. Preto sa stavebná konštrukcia budovy skladá z niekoľkých vrstiev postavených vedľa seba a nad sebou, čím predstavuje výrazné vstupy a zaujímavý výhľad na mesto a okolie.

Budova má niekoľko átrií a sídlia tu rôzne oddelenia: spracovania informácií, procesné riadenie, marketing, manažment, obchodný manažment a inovácie, oddelenie cudzích jazykov obchodnej komunikácie, špeciálne knižnice, ako aj rakúske oficiálne zastúpenie vysokoškolákov a externí spolupracovníci, tiež športové centrum, obchod s literatúrou či materská škola. Seminárne a projektové priestory na prízemí sú realizované tak, aby čo najviac podporili vzťahy medzi učiteľmi a študentmi v ich vzájomnej interakcii a komunikácii.

Celý projekt kampusu bol od začiatku navrhovaný, projektovaný, realizovaný a je aj prevádzkovaný ako udržateľný. Všetky budovy kampusu sú certifikované v niektorom zo systémov LEED alebo BREAAM. Kampus je moderným univerzitným areálom, v ktorom je radosť vzdelávať sa. Poskytuje študentom komplexné služby a možnosť sústrediť sa na štúdium. Takmer 500 miliónov eur, ktoré výstavba kampusu stála, bolo rozhodne dobre investovaných.

Do vzdelania mladých ľudí, pričom budúcim ekonómom ponúka nielen komfort a pohodlie pri vzdelávaní ale aj pohľad na súčasné trendy v architektúre a v tvorbe prostredia. Len 50 km od Bratislavy, a ste ako keby v inej časovej a architektonickej dimenzii....

Převzato z partnerského časopisu EUROSTAV.

Klíčová slova: