Kaple na Petrově Hůrce pod Kletí

Pondělí, 23. Duben 2012 - 2:00
| Napsal:

Kaple rustikálního charakteru na návrší pod horou Kleť

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Vojtěch Storm
Stavebník Obec Holubov
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Holubov
PSČ 382 03
Datum realizace 2011

Záměrem byla ekumenická a meditační kaple poutního charakteru pro obyvatele obce Holubova (která vlastní sakrální stavbu dosud neměla) a pro turisty směřující na Kleť. Je určena pro individuální pobožnost a příležitostně pro svatby, křty a mše pro malé skupiny 25 - 30 osob. Pro poutě dvakrát do roka se počítá se shromážděním pro liturgii slova na prostranství před kaplí, přičemž vnitřní prostor slouží jako sanktuář s oltářem. Součástí stavby je zvonička pro vyzvánění 3x denně do širokého okolí. Zvláštní důraz byl kladen na začlenění do krajiny, měřítkem, formou a volbou materiálů.

Architektonické řešení

Zásadní podmínky jako umístění, kapacita, orientace i některé detaily byly dotvářeny prospěšnou diskusí se starostou obce a jeho spolupracovníky.

Vnitřní prostor je inspirován renesančními centrálami, s možností uspořádání věřících okolo oltáře. Stěny, podlaha a strop přiléhají k pomyslné kouli, což přispívá k akustice prostoru. Vstupní průčelí se zvoničkou navazuje vzdáleně na návesní kaple z 19. století na Českobudějovicku. Forma však není zamýšlena v žádném případě jako tradiční nebo historizující. Přirozené osvětlení je shora světlíkem a orientaci stavby ve směru východ - západ zvýrazňuje prosklená štěrbina za oltářem. Přírodnímu prostředí odpovídá volba materiálů, místní kámen granulit na podezdívce, keramická šestihranná dlažba, otevřený krov s dřevěným obitím ale i pohledový beton oltáře ve tvaru tau, tzv. Antonínského, snad původního tvaru kříže, zvenčí keramická krytina s přesahy, které nevyžadují rušivé okapní prvky. Součástí návrhu bylo vybavení: dřevěný ambon, svícny, kropenka a trámový kříž, který ovládá prostor krovu. Působivý je východ z kaple s výhledem do volné krajiny přes údolí. V letních měsících bude kaple uzavřena jen železnou mříží.

Klíčová slova: