Měď v architektuře: Kostel svatého Jiří

Čtvrtek, 23. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:

Paul Davis a partneři dokončili obnovu kostela svatého Jiří ze seznamu stupně II, londýnské památkové rezervace Tufnell Park. Projekt zahrnoval rozsáhlý program rekonstrukce s cílem vrátit budovu původnímu využití, a vytvořil ohromující moderní zásahy, aby rostoucí kongregaci zajistil trvalý domov.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér Paul Davis + partners
Stavebník House on the Rock
Světadíl Evropa
Země Velká Británie
Město Londýn
Ulice, číslo Tufnell Park
Datum realizace 2010

Rekonstrukce stávající památkově chráněné budovy zahrnula i přidání nové galerie ke zvýšení kapacity budovy a byla dokončena s moderní, ale příjemnou paletou materiálů a detailů, což umožňuje vzájemné zajímavé srovnání kamene s mědí a dřevěným obložením.

Moderní dvoupodlažní přístavba z kovu a skla je propojena s existujícím kostelem a zvonicí, a poskytuje flexibilní víceúčelové prostory, přizpůsobené požadavkům církve a potřebám věřících. Budova je kromě své primární funkce jako kostel používána také jako komunitní centrum, středisko pro vzdělávání dospělých, jesle a jako místo konání dalších společenských akcí.

Sladění současných materiálů nové budovy s kamenem a břidlicí stávajícího kostela nabídlo vítanou příležitost k prozkoumání řešení této stále se objevující výzvy. Rozhraní mezi starým a novým se ukázalo být zvláště citlivé a bylo vyřešeno zavedením negativních skleněných spojů.

Místní lidé vnímají architekturu kostela velmi pozitivně. Konečné řešení tak posílilo významný status kostela v této relativně klidné vilové čtvrti a oživilo, díky jeho častému používání, veřejnou sféru.

Další příklady použití mědi najdete na adrese www.copperconcept.org