Měď v architektuře: Rozšíření kanceláří Terre Cortesi Moncaro

Čtvrtek, 12. Červenec 2012 - 2:00
| Napsal:

Výrobce vín Terre Cortesi Moncaro se rozhodl reorganizovat a zlepšit své kancelářské prostory a využít příležitosti znovu navrhnout skladbu budovy tak, aby se stala vyváženější a harmoničtější vůči svému okolí.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Nazzareno Petrini
Ateliér Studio Petrini Solustri & partners
Stavebník Terre Cortesi Moncaro Soc. Coop. Agricola
Světadíl Evropa
Země Itálie
Město Montecarotto
Ulice, číslo via Piandole 7/A
Datum projektu 2004
Datum realizace 2006

Společnost je jedním z předních italských producentů vína, a aby udržela krok s nárůstem výroby, potřebovala nezbytně rozšířit kancelářské prostory s odděleními obchodu, vedení, logistiky a technickým oddělením.

Fasáda budovy je rozčleněna do dvou částí: základní, realizované z tradičního pískovce a cihel, typických místních materiálů; a horní části, opláštěné perforovanými slunečními clonami z předpatinované mědi, posilující vztahy mezi budovou a okolím.

Z technického hlediska se přízemí přístavby sestává z ocelových sloupů a konstrukce podlaží z vlnité oceli, parotěsné zábrany, izolace a vodotěsné membrány.

Okna jsou vyrobena z natřeného hliníku a velkých termo-akustických skleněných panelů. Sloupy projektu kopírují existující stavbu a ponechávají mezery mezi sloupy beze změny, což zajišťuje funkčnost nového i starého.

Jižně orientované stěny budou vystaveny slunečnímu teplu. Jako řešení tohoto problému bylo rozhodnuto použít vnější kryt budovy. Toto krytí, použité i na ocelovou konstrukci, sestává ze dvou stěn, oddělených mezerou a tepelnou izolací. Vnější zeď z kamene a cihel je zakotvena do konstrukce pilířů horizontálními nosníky, viditelnými z vnějšku, které rovněž slouží jako podpora horní cihlové části. Podporu měděných panelů tvoří ocelová konstrukce, připevněná na stávajících sloupech.

Další příklady použití mědi najdete na adrese www.copperconcept.org

Diskuse: