Michal Škoda: postní intervence

Datum konání: 18.02.2015 (Celý den) - 03.04.2015 (Celý den)

Čtvrtek, 19. Březen 2015 - 20:33
| Napsal:

Letošní postní intervence Michala Škody v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze propojuje venek a vnitřek kostela a zároveň akcentuje pomyslný i faktický práh mezi profánním a sakrálním prostorem.

Postní výtvarná intervence Michala Škody - foto © Petr Neubert
Fotoalbum: 
Postní výtvarná intervence Michala Škody - foto © Petr Neubert
Postní výtvarná intervence Michala Škody - foto © Petr Neubert
Postní výtvarná intervence Michala Škody - foto © Petr Neubert
Postní výtvarná intervence Michala Škody - foto © Petr Neubert

kde: Akademický kostel Nejsv. Salvátora u Karlova mostu

Díky pomyslnému „uzavření“ vstupu do chrámu oboustranným zrcadlem se paradoxně otevírá nový prostor reflexe a změny perspektiv. Důležité tak není dílo samotné, ale obraz, který si odnese každý jednotlivý návštěvník.

Škodova „jednoduchost, strohost a obyčejnost“, jak autor sám rád definuje svou práci, překračuje běžný výtvarný minimalismus. Není také pouhým výsledkem přemýšlení o „společnosti, která se dusí pod nánosy zbytečnosti“. Škodova intervence otevírá před člověkem především možnost si v komplikovaném světě znovu ujasňovat ty nejzákladnější vztahy a konstanty.

Michal Škoda(*1962) vystudoval Střední keramickou školu v Bechyni a od 90. let se věnuje výtvarnému umění. V počátcích procházel různými obdobími a pracoval v různých civilních povoláních. Zásadní zlom v jeho životě nastal v roce 1994, od kdy prezentuje svou vlastní volnou tvorbu na řadě samostatných i skupinových výstav doma i v zahraničí. Ve svém díle, které zahrnuje jak objekty, malbu, autorské knihy, tak v poslední době především kresbu, se dlouhodobě zabývá problematikou prostoru, hledáním jeho smyslu a místa, které v něm zaujímá člověk. V roce 1997 se ujal vedení Domu umění v Českých Budějovicích, který se postupně proměnil ve významnou a respektovanou středoevropskou galerii současného umění a architektury.

Více info ZDE.

Klíčová slova: