Na kávu do cihelny

Středa, 26. Listopad 2014 - 0:00
| Napsal:

Udělejte si čas a vyražte na výbornou kávu do Battistovy cihelny, jež prošla v roce 2011 náročnou a velmi zdařilou rekonstrukcí. Architekti z dílny Atelieru Krátký skloubili v této kulturní památce novou náplň a současně v jejím vnějším výrazu citlivou formou akcentovali původní ráz i funkci stavby.

Atelier Krátký - Battistova cihelna s náměstím a parkem - foto © archiv spol. Cembrit
Fotoalbum: 
Atelier Krátký - Battistova cihelna s náměstím a parkem - foto © archiv Atelieru Krátký
Atelier Krátký - Battistova cihelna s náměstím a parkem - foto © archiv Atelieru Krátký
Atelier Krátký - Battistova cihelna s náměstím a parkem - foto © archiv Atelieru Krátký
Atelier Krátký - Battistova cihelna s náměstím a parkem - foto © archiv spol. Cembrit
Atelier Krátký - Battistova cihelna s náměstím a parkem - foto © archiv spol. Cembrit
Atelier Krátký - Battistova cihelna s náměstím a parkem - foto © archiv spol. Cembrit
Atelier Krátký - Battistova cihelna s náměstím a parkem - foto © archiv spol. Cembrit
Atelier Krátký - Battistova cihelna s náměstím a parkem - foto © archiv spol. Cembrit
Atelier Krátký - Battistova cihelna s náměstím a parkem - foto © archiv spol. Cembrit
Atelier Krátký - Battistova cihelna s náměstím a parkem - foto © archiv spol. Cembrit
Atelier Krátký - Battistova cihelna s náměstím a parkem - foto © archiv spol. Cembrit
Atelier Krátký - Battistova cihelna s náměstím a parkem - foto © archiv spol. Cembrit
Atelier Krátký - Battistova cihelna s náměstím a parkem - foto © archiv Atelieru Krátký
Atelier Krátký - Battistova cihelna s náměstím a parkem - situace © Atelier Krátký
Atelier Krátký - Battistova cihelna s náměstím a parkem - půdorys © Atelier Krátký
Katalogový list: 
Ateliér Atelier Krátký
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha
Ulice, číslo Prácheňská
Datum projektu 2008
Datum realizace 2011
Zastavěná plocha 515.00m2
Materiál
Poznámka

Obestavěný prostor: 2097 m3

Charakteristika objektu

Objekt pece původní Battistovy cihelny s vysokým komínem byl prohlášený v roce 1996 za kulturní památku. Podlaha pece je oproti stávajícímu okolnímu terénu s nedávno vybudovanými komunikacemi zapuštěna o cca 70 cm. Prostor řešeného náměstí je napojen na novou pěší trasu, která vytváří výraznou vazbu centra obce na zelené plochy kolem hvězdárny a dále směrem k Ládví. Celková kompozice je dána existující hmotou pece původní Battistovy cihelny s komínem, která spolu s budoucí radnicí určuje vzájemné vazby na pozemku. Severně od pece je realizována dlážděná plocha vlastního náměstí reagující na vlastní cihelnu s restaurací a kavárnou. Plocha v bezprostředním okolí cihelny je snížena na úroveň podlahy pece a vymezena opěrnými zdmi s rampami a schodištěm. Mimo vlastní objekt pece je navržen samostatně stojící servisní objekt restaurace s bytem.

Adaptace cihelny

V adaptované peci je umístěna restaurace a v jednopodlažní nástavbě kavárna se zázemím. Zastřešení je provedeno analogicky s historicky podobnými stavbami vzhledem k faktu, že dokumentace této stavby se nedochovala. Jedná se o sedlovou formu s přesahy na venkovní obnažené konstrukci krovu osazené na betonové patky po obvodu pece. Na střešní plášť je použita skládané střešní krytina Cembrit, která ladí s fasádní obkladovými deskami Cembonit, které podtrhují původně industriální charakter stavby. Těleso pece je s výjimkou úseku těsně přiléhajícího k chodníku obnaženo, vyspraveno a omítnuto režnou probarvenou omítkou. Nástavbu se samostatným vstupem po schodišti, v níž je umístěna kavárna, tvoří lehká, transparentní hmota s pláštěm ze skla a dřevěných desek.

Servisní objekt

Samostatně stojící servisní objekt zahrnuje zázemí restaurace. Ve 2. NP je situován byt správce, kotelna se strojovnou VZT, v 1.PP jsou sklady. Architektonický výraz vznikl po dohodě s Národním památkovým ústavem a představuje výrazově analogii historicky podobných staveb v daném kontextu. Původní industriální ráz objektu podporuje sporost oken, venkovní schodiště a sedlová střecha s mírným sklonem. Objekt je s pecí spojen v úrovni přízemí odlehčeně pojatým spojovacím krčkem. Široké vydlážděné nástupní plato vytváří kultivovaný předprostor před vstupem, po stranách je zatravněná plocha lemovaná z větší části opěrnou zídkou.

Veškeré informace získáte na webových stránkách www.cembrit.cz.