Nenápadný komfort

Úterý, 27. Září 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Jižní svah Strahova byl vyhledávaným místem pro honosná sídla zámožných obyvatel už před desítkami let. Jeden takový areál měl ideální atributy pro vznik nového bytového komplexu, který je propojen i s původní vilou. Efektivním návrhem je docílena minimalizace nadzemní části objektu a zeleň zůstává nadále význačnou předností pozemku.

DAM architekti, Rezidence Švédská – foto © Filip Šlapal
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor David Macháček, Jan Holna, Richard Doležal, Petr Malinský
Ateliér DAM architekti
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha 5 - Smíchov
Ulice, číslo Švédská 655/6
PSČ 150 00
Datum projektu 2007
Datum realizace 2011
Užitná plocha 3 744.00m2
Poznámka

Foto © Filip Šlapal

Pozemek na jižním svahu strahovského kopce s příměstským viladomem dostatečně odstoupeným od hlavní komunikace, to byly charakteristické znaky místa pro vytvoření areálu s luxusními byty. Návrh jsme koncipovali tak, aby nové části bytového komplexu byly stavěny na místech původních staveb (objekt garáží a domku správce při vjezdu na pozemek), nebo byly umístěny tak, aby z důležitých pohledů byly kryty původní zástavbou (nový viladům a stávající bytový dům). Upřímně řečeno, vzhledem ke konfiguraci pozemku to ani jinak nešlo.

Minimalizace objemu a plochy nadzemních částí stavby je s ohledem na charakter staveb velmi důležitá. Proto bylo zvoleno schéma s dostatečně kapacitní podzemní částí integrující podstatnou část zázemí, jako jsou garáže a technologie domů. Podzemí bude využívat jak novostavba, tak rekonstruovaný objekt. Centralizace vstupních komunikací a jejich umístění pod úroveň terénu umožnilo využít větší část pozemku pro zahradu.

Celý soubor je rozdělen do tří základních částí. Nový bytový dům spojený tělesem podzemních garáží s původním viladomem, a domek, původně koncipovaný jako byt správce, s podzemními garážemi.

Areál navazuje na původní dispoziční a komunikační schéma na pozemku. Přístup na pozemek i do jednotlivých domů zajišťuje zrekonstruovaná areálová komunikace, která probíhá podél východní hranice pozemku do úrovně za stávající objekt, kde jsou navrženy vstupy do obou bytových domů. Tato komunikace slouží pro příjezd vozidel do garáží i pro pěší.

Domy jsou navrženy tak, aby byly minimalizovány zpevněné plochy a naopak zdůrazněny plochy zeleně, které jsou využívány jako zahrady k jednotlivým bytům. Pokud byt nemá přístup na zahradu, je to kompenzováno terasou s velkolepým výhledem na téměř celou Prahu. Důraz na maximalizaci zelených ploch v areálu a vazba exteriéru zahrad s interiéry bytů, se stal hlavním motivem návrhu.