Nová radnice pro Prahu 7 – oceněné projekty

Pátek, 17. Červen 2016 - 0:00
| Napsal:

Do druhého kola soutěže postoupilo hned 8 projektů, ceny však mohly obdržet jen tři z nich. Zbylá pětice návrhů, za kterými stojí jak české, tak zahraniční ateliéry, ale nezůstala zkrátka – bylo mezi ně rozděleno skicovné v celkové výši 350 000 Kč. To ukazuje jednu z cest, jak lze v rámci architektonických soutěží ocenit více projektů.

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, Nová radnice pro Prahu 7 // finalista – foto © CCEA
Fotoalbum: 

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI
Lukáš Ehl, Tomáš Koumar
spolupráce: Jan Lankaš, Jaroslav Malina, Ondřej Hlaváček

www.alenasramkova.cz

Porota ocenila čistotu ztvárnění a exaktní výraz domu, čehož autoři dosáhli obnažením a zvýrazněním původních konstrukcí. Nicméně plné pojetí východní fasády a užití fasádních roštů vedly k uniformitě, která dle poroty není pro radnici tou nejlepší cestou. V organizaci interiéru je obětováno mnoho prostoru čekacím zónám, u nichž je diskutabilní, zda by fungovaly. Kmenové jednotky oddělené závěsy se nejeví jako vhodné řešení, stejně jako obecně „ztěžknutí“ interiéru oproti návrhu z prvního kola. Naopak dobře jsou v interiéru řešeny úložné prostory. Kladně je hodnocena rovněž snaha využívat dešťovou vodu, ačkoli celkový technologický koncept by zasloužil přehodnocení, zejména co se týče aplikace tepelných čerpadel.

Martin Hejl, Lenka Hejlová, Pavel Uličný, Dalibor Staněk, Pavel Trejbal
spolupáce: Petr Štěpán, Alexey Klyuykov, Mariya Usikova, Robert Sopko

www.kolmo.eu

Porota si v návrhu cení zejména koncepčního přístupu a silné vize propojení přízemí s veřejným prostorem a vnitřním dvorem do jednoho celku a velkorysosti a kreativity formálního řešení jako inteligentní vnitřní krajiny. Fasáda je pojednána výrazově poměrně záhadně a kombinuje čistě průhledné a průsvitné části. Autoři nicméně neprokázali proveditelnost technického řešení fasády, která tak zůstala na úrovni konceptu. Oproti prvnímu kolu se návrh v rovině interiéru příliš neposunul a porotě scházel jeho jiný aspekt než estetický, stejně jako nedostatečně prezentoval zvládnutí rozpočtu a technické parametry budovy. Grafické zpracování a prezentace návrhu je již od prvního kola na velice vysoké úrovni. Ve výsledku však silný koncept a schopnost autorů navrhnout velkorysý projekt rekonstrukce zůstává ve skicovité rovině a porota jej hodnotí jako příliš experimentální, jednostranný a obtížně dopravovatelný a proveditelný ve stanoveném termínu.

Tomáš Hradečný, Přemysl Jurák, Kamil Měrka, Tomáš Kozel, Petra Holubová
spolupráce: Lukáš Hradečný

www.hradecny.cz

Jako zajímavý porota hodnotí pokus o použití tradičního motivu pražské mozaiky, díky kterému se do jisté míry přehodnocuje ostré dělení mezi vnějším a vnitřním veřejným prostorem. Vnitřní dvůr se dá využít jak k parkování, tak ke společenským aktivitám, což je podpořeno shrnovacími dveřmi. Zároveň se návrh dopracoval k vizuálnímu propojení ulice s vnitřním dvorem, což je jeho přidaná hodnota. Již od prvního kola porotu projekt zaujal díky atriu, se kterým však v druhém kole nebylo lépe pracováno a které tak představuje jednu z náročných konstrukčních změn, u nichž se v závěru neprokázala jejich výhoda. Rovněž nepřesvědčivé je technologické řešení budovy – nepříliš logicky jsou rozmístěna sanitární zařízení, vedení vzduchotechniky a strojní zázemí nemá dostatek prostoru. Na fasádě je použit sklocementový materiál, který je poměrně náročný na údržbu. V závěru pak porota nenašla výhody přetvoření potenciálně zajímavého stávajícího exteriéru v běžný vzhled administrativních budov.

IND [Inter.National.Design]
Giovanni Bellotti, Pablo Roquero, Felix Madrazo, Arman Akdogan

www.internationaldesign.nl

Porota ocenila velice pečlivé dopracování návrhu mezi jednotlivými koly. Odstoupení od sousedních budov umožnilo navrhnout okna po celém obvodu, ačkoli například funkce průchodu, který tak rovněž vznikl, není zcela jasná. Jako diskutabilní a neopodstatněné se jeví také odstranění středových sloupů. Kladně byla hodnocena dobrá a adaptabilní organizace provozu, snadná navigace uvnitř budovy i půdorysné uspořádání, kterého je však docíleno právě konstrukčními změnami a zároveň může být problematické z hlediska přívodu přirozeného světla. Zvolený přístup ke ztvárnění fasády hodnotila porota v obou kolech jako velice zajímavý i z hlediska zvolených prefabrikovaných prvků a umožnění otevření okna v každé kanceláři, stejně jako pamatování na údržbu. Abstraktnost monolitického tvaru domu byla porotou vysoce ceněna, v závěru však zvolila méně ikonický přístup k řešení rekonstrukce nové radnice.

Acha Zaballa Arquitectos
Cristina Acha, Miguel Zaballa

www.achazaballa.com

Celkový pohled z ulice U Průhonu je vhodně přizpůsoben okolní průmyslové části města. Netradiční řešení fasády působí svěžím dojmem – i s ohledem na deklarovanou zakomponovanou proměnlivou zeleň. Porota si u návrhu cení celkové propracování včetně detailů a návrhu teras, které slouží převážně pro zaměstnance úřadu. Největší terasa je (pravděpodobně realisticky) využita pouze pro technické zázemí. Provozně návrh naplnil zadání s výjimkou nedostatečného soukromí pro klienty a pracovníky odboru sociálního zabezpečení. Z technického a konstrukčního hlediska je velkým kladem projektu zachování schodišťového prostoru a snaha omezit demoliční práce ve stávající budově. Navržený podzemní prostor pod stávajícím parkovištěm porota pro investora vyhodnotila jako problematický. Zároveň se shodla na příliš abstraktním a nepřehledném zobrazení interiérů, včetně jeho barevného řešení.