Olověný Dušan 2011 | Strahovský park podle Tomáše Wožniaka

Čtvrtek, 28. Duben 2011 - 2:00
| Napsal:

Strahov znají všichni studenti v Praze jako "Město ve městě". Svou velikostí nemají strahovské koleje v ČR konkurenci, přesto dojde výhledově k jejich demolici. Co se stane poté se Strahovskou plání? Napište nám Vaše názory na řešení Tomáše Wožniaka do komentářů na konci článku.

Fotoalbum: 

Strahovský park, Praha

Tomáš Wožniak, Ateliér Plicka – Řezáč, FA ČVUT, 2010/2011

Územie Strahova tvorí spojnicu medzi otvorenou krajinou na západe a kompaktným, uzavretým mestom na východe. V súčasnej podobe však pôsobí dosť rozpačito a nečitateľne. Cieľom návrhu je jasnejšie uchopenie prechodu medzi mestom a krajinou, medzi plným a prázdnym. Dosiahnuť sa to dá buďto zahustením zástavby, alebo naopak jej úplným vytlačením za jasne vymedzené hranice.

Vybrané riešenie vychádza z faktu, že súčasné využitie a s ním súvisiaca zástavba sú neadekvátne potenciálu, ktorý riešené územie má. Napojením na park Ladronka a predpolie obory Hvězda vznikne rozsiahly a v istom zmysle symetrický krajinný útvar naviazaný na ďalšie významné plochy zelene celomestského významu.

Svoju úlohu hrá aj história tohto miesta. Skôr, než tu boli štadióny a internáty, išlo o poľnohospodársky využívanú perifériu. Vyvýšená poloha nad okolím ale predovšetkým blízkosť barokového opevnenia, ktorého predpolie muselo zo strategických dôvodov zostať nezastavané a nezalesnené, dali miestu jeho výnimočný charakter. Vo svojom návrhu sa snažím vrátiť tento význam späť. Hlavnou funkciou územia má byť pôsobivý zmyslový a duchovný zážitok. Zástavba na okrajoch kopca je len doplnkovým využitím.

Hodnocení poroty

Jako nejlepší řešení zástavby Strahovské pláně se ukázalo radikální vykázání nové výstavby na její okraje, které ponechává vrchol strahovského kopce volný. Můžeme diskutovat o trasování cest nebo členění zelené plochy, v každém případě ale oceňujeme odvahu vyslovit jasný názor, pláň nezastavět a nechat vyznít její krajinnou kvalitu.