Ozývá se zvonu hlas

Středa, 28. Září 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Roubená zvonička v krkonošské lokalitě Vlašské Boudy ohlašuje i svolává hlasem zvonu, který, ačkoliv tady donedávna chyběl, je s krajinou neodmyslitelně spjat. Tradiční, pečlivě řemeslně zpracovaná konstrukce je zhotovena z místních smrčin a v interiéru je pak obohacena o specifický dekor. Krásná přírodní scenérie předurčuje toto místo pro rozjímání a nabízí útočiště výletníkům.

Jana Krákorová (ABM architekti), Zvonička na Vlašských Boudách – foto © Tomáš Polák
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jana Krákorová
Ateliér ABM architekti
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Pec pod Sněžkou
Ulice, číslo Velká Úpa 475/3
PSČ 542 21
Datum projektu 2012
Datum realizace 2015
Užitná plocha 6.30m2
Zastavěná plocha 7.60m2
Poznámka

Foto © Tomáš Polák

Dřevěná zvonička se nachází uprostřed krkonošské osady Vlašské boudy, necelých 1000 m n. m., v třetí zóně Krkonošského národního parku.

Stavba, obdélníkového půdorysu, sleduje svažitý terén. Vchodem se obrací k přicházejícím poutníkům z údolí. Místo před zvoničkou nabízí krásný výhled do údolí. Je to místo setkávání zdejších obyvatel či místo odpočinku při turistické túře. Ve zvoničce se mohou lidé schovat před nepřízní počasí. Mohou se zde ztišit a vnímat atmosféru interiéru, která se mění s měnícími se světelnými podmínkami dne. Svíčky ve skleněných svícnech vybízejí k zapálení. Roubená stavba je stavěna v duchu zdejších tradičních staveb.

Základy a schody do zvoničky tvoří suché kamenné zdivo, doplněné o betonové pilíře. Na roubené stěny a střechu je použito dřevo z krkonošských smrků. Na více namáhané části stavby pak dřevo dubové, šindele jsou z modřínu. V zadní stěně zvoničky, kde bývá v roubených stěnách mezi trámy vymazávka, jsou vloženy skleněné proužky. Díky nim dovnitř proniká přirozené denní světlo.

Interiér je doplněn o dřevěné reliéfy a skleněné prvky. V konstrukci roubené střechy najdeme krišťálové hvězdy, i dřevěný reliéf letící holubice. Nad vchodem do zvoničky se nachází prastarý symbol kružítkové šestilístkové růžice. Zvuk zvonu, zavěšeného u vstupu, se nese z interiéru ven také díky podélným otvorům nad vchodem. Interiér může být doplněn o bílé či jinak výtvarně pojaté plátno. Zvonička je završena kovářsky zpracovaným křížem.