Památník Jana Palacha – 1. místo

Pondělí, 13. Červen 2016 - 0:00
| Napsal:

V architektonicko-umělecké soutěži na Památník Jana Palacha zvítězila dvojice Miroslav Cikán a Pavla Melková, společně tvořící pod značkou MCA atelier. Památník je v jejich podání symbolem situace, kdy do života země, rodiny a člověka zasáhla zvenčí Hrana a s ní Výzva. Komplexní přístup a přesně promyšlenou dramaturgii expozice na tomto návrhu ocenila také porota.

Památník Jana Palacha, MCA atelier //1. místo – foto © Národní muzeum
Fotoalbum: 

Památník je symbolem situace, kdy do života země, rodiny a člověka zasáhla zvenčí Hrana a s ní Výzva.

Připomíná Palachovu oběť skrze rozměr individuálního života a jeho konfrontace s vnějším zlem. Záměrně není explicitní připomínkou samotného aktu upálení, ale širšího kontextu, viděného skrze rovinu domova, v reakci na místo rodného domu.

Zdůrazňuje význam činu spočívající v uslyšení dějinné výzvy jednotlivcem a Palachovy odpovědi na ni. Odkazuje k naslouchání výzvám současnosti a osobní odpovědi.

IDEOVÉ ŘEŠENÍ

„Slyší výzvu, ale sám neví, k čemu vlastně vyzývá. (…) Má dojem, že tu výzvu nikdo neslyší, že si lidé neuvědomují, do jaké katastrofy se řítí. (…) Ví, že sám nic nepořídí, ale ocitá se pod tíhou oné výzvy. Chce na ni upozornit, chce vykřiknout, aby všichni mlčeli a začali oné výzvě také naslouchat.(…)

Palachovu činu musíme rozumět jako (…) poukazu k výzvě, která chtěla oslovit všechny, nejen samotného Palacha.

Palach před nás staví všeobecnou výzvu, abychom v každé situaci usilovně naslouchali aktuální výzvě, (…) Každá vzpomínka na Palacha a jeho čin by před nás měla postavit žhavě aktuální otázku: Jak ty osobně dnes nasloucháš dějinné výzvě? Jak rozumíš apelu této konkrétní chvíle? Jak jsi připraven být k dispozici tomu, co právě teď musí být uděláno, a co tedy musíš udělat ty sám?“

(Ladislav Hejdánek)

Idea

Ostří Hrany zla zasáhlo dům zvenčí, rozvrátilo domov, rodinu, vnitřní svět člověka. Ale zároveň bylo silou hodnoty domova a reakce člověka zastaveno. Symbol vyprázdněného domova – rodinný Stůl – je opuštěný, ale pevnou silou přetrvává. Hrana se stala Výzvou, která byla uslyšena a vnitřní silou jednotlivce krajním způsobem zodpovězena. Ostří Hrany zůstává a stává se Výzvou k aktuální osobní odpovědi současnosti.

Rodný dům

HRANA – VÝZVA
Symbol situace zlomu, okamžiku uslyšení Výzvy a osobního rozhodnutí na ní reagovat.

DOMOV – RODINNÝ STŮL
Symbol domova. Opuštěný Stůl. Zasažený Hranou. Zároveň symbol resistence. Je současně i symbolem pocty oběti matky.

VYPRÁZDNĚNÝ DŮM
Symbol rozsahu rozvrácení zásahem Hrany.

UZAVŘENÝ DŮM
Symbol rozhraní konfrontace mezi situací uvnitř (osobní postoj) a vně (postoj společnosti). Zaslepená okna se škvírami. Domov – cela.

TORZO
Pozůstatek vyprázdněného domova, fragment podlaží v místě Palachova pokoje.

MÍSTO REFLEXE
Prostor pro dočasné instalace současných umělců, vytvořené pro Památník jako osobní odpověď na Výzvu. Proměnlivé instalace zvýší motivaci k opakovaným návštěvám.

Zahrada – dvůr

Kompoziční střed, který váže jednotlivé prvky Památníku do prostorového i významového celku. Hmotové vymezení zachovává původní prostorovost nahrazením zbouraných objektů novými hmotami, např. hmota stromů a dlouhá lavice v místě hospodářského objektu. Prostor se otevírá do ulice a symbolizuje veřejnou rovinu významu Památníku. Mimo provozní dobu je možné uzavření výklopným oplocením. Výsadba izolační zeleně podél potoka a doplnění zdi pro ochranu soukromí sousedů.

Pavilon

Není uzavřeným objektem, ale vymezením části prostoru z celku. Prostor zahrady prochází skrz vnitřní prostor pavilonu do zadní části: atria. Celek Památníku se stává součástí edukačního prostoru pavilonu.

Prosklená stěna natočením zrcadlí stěžejní významové místo: vztah Domova a Hrany – Výzvy.

Expozice je plně umístěna v pavilonu. Základ tvoří 2/3D panely prezentující text, předměty a multimédia.

Navazující úpravy

Na realizaci Památníku by měla následně navázat realizace úprav okolí: nové stromořadí a dlažba ve Smetanově ulici a „Cesta na nádraží“ – připomenutí poslední Palachovy cesty, ztělesněné jednotlivými drobnými objekty podél trasy.

Širší kontext

Volbu architektonické a výtvarné formy zásahu je třeba zodpovědně zvažovat také s ohledem na její vliv na bezprostřední okolí, neboť Památník je součástí obyčejné části vesnice, v níž se odehrává běžný každodenní život. Na druhé straně závažnost Palachova odkazu vyžaduje jí odpovídající míru radikality symbolu. Ta je naopak měřena váhou významu nejen v lokálním, ale v národním a mezinárodním kontextu.

Zvolená forma výrazu Památníku je radikální. Snaží se ale zároveň nepřekročit práh únosnosti pro každodenní život v místě.

STAVEBNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Dům

Exteriér

Obnovení původní geometrie fasády – okenních a dveřních otvorů. Nové výplně: okna a dveře, přízemí: pancéřové desky se štěrbinou průhledu, patro: plošné taveninové sklo. Střecha: nová krytina z použitých tašek. Omítka: nahrazení břízolitu omítkou původního složení. Nepředpokládá se zateplování z důvodu temperování na nízké teploty.

Interiér

Podlaha: olověná folie. Stěny: odhalení, doplnění a konzervace původních vrstev. Krov: odhalení původní konstrukce, doplnění, konzervace, zateplení v nadstřešní části.

Nový objekt – Hrana
Ocelová nosná konstrukce opláštěná ocelovým plechem zevnitř i zvenčí. Povrch v interiéru: brynýrovaná ocel. Povrch exteriér: ocel s úpravou proti korozi.

Nový objekt – Stůl
Nosná konstrukce s povrchem z olověných plechů.

Nový objekt – Torzo
Nosná konstrukce s povrchem z olověných plechů.

Technologie

  • Vytápění: pouze temperování, el. topné kabely v podlaze.
  • Osvětlení: skryté zdroje.
  • Bez zasíťování objektu vodou a kanalizací.

Zahrada

Povrchy: pochozí trávník, kamenná dlažba štípaná propustná, beton pemrlovaný. Zachování, repase a doplnění původního oplocení. Dosadby ovocných stromů.

Pavilon

Je umístěn v odstupové vzdálenosti dle obecných technických požadavků. Doporučujeme zažádat o výjimku umístění blíže k hranici z důvodu navázání na typickou strukturu zástavby.

Konstrukce: Monolitická železobetonová konstrukce s tepelnou izolací na vnitřní straně. Fasáda: pemrlovaný beton. Vnitřní stěny a strop: tlustovrstvá omítka. Podlaha: Litý gletovaný leštěný beton. Okna: pevné zasklení se skrytými rámy

Technologie: Vytápěné podlahy, zdroj elektrické kabely, alternativně tepelné čerpadlo (hydrogeologický průzkum), teplá voda elektrický bojler, výměna vzduchu s podstropní rekuperační jednotkou. Nová přípojka elektřiny, vody a kanalizace.

Demolice

Ruční s použitím malé techniky, odvoz na skládku.

Hodnocení poroty

Vítězný návrh s číslem 11 využil celého spektra podnětů ze samotného místa i z celé významné dějinné situace činu Jana Palacha. Jeho autoři vše pospojovali pomocí promyšlené osnovy tak, aby při sobě držely silné i slabé články dosud ne dost homogenně chápaného odkazu.

Původní dům je ve vítězném návrhu zachován ve své nejzákladnější stavební substanci, je architektonicky zkultivován, nikoliv zkrášlen nebo falešně interpretován. V minulosti byl tichým místem, ve kterém byla uslyšena velká dějinná výzva a zanedlouho na to se do něj nastěhoval nekonečný smutek s bezvýchodností a zoufalstvím. Vstoupila do něj nejen autorem definovaná výzva k činu – hrana, ale byl do něho vražen i klín cynického bezcitného komunistického režimu. Touto hranou – klínem architektonicky ztvárněným – může zanedlouho být „dům smutku“ paradoxně natrvalo otevřen. Vítězný návrh s tímto efektem počítá!

Hrana (klín) směřuje k záblesku světla a k opuštěnému rodinnému stolu, který však může mít i význam společného stolu národa, jenž se stal opuštěným. Návštěvník ale není vnitřním prostorem klínu dlouho traumatizován. Je mu milosrdně nabídnut východ do zušlechtěného a od všech zbytečností oproštěného prostoru vnitřku domu. V něm může zažít velmi účinnou ustálenou expozici pouze dočasně doplňovanou malou tematickou výstavou vybraného umělce. Působení interiéru domu Jana Palacha je sugestivně ovlivňováno štěrbinovým světlem z neúplně zaslepených oken. Důležitou součástí expozice je artefakt v podobě torz pokojů s nezakrytými okny, kde bydlel Jan Palach, k nimž se však již nikdy nedá přistoupit, protože pod sebou nemají podlahu. Zůstávají tak „jenom“ silným symbolem světla. Zážitek z expozice bude naléhavý, sdělení bude stručné a obsažné, přesto civilní a nepatetické.

Přístavba nového funkčního pavilonku je urbanisticky velmi dobrá, architektonicky lapidární a dispozičně vyhovující. Meditativní zahrádka s jedním stromem v koutě pozemku nad říčkou je dostatečně působivá, klidná a závažná.

Velmi cenná je naznačená možnost úplného otevření pozemku, vlastně vytvoření až veřejného prostoru, který z domu Palachovy rodiny učiní veřejný statek – národní památník. Jeho útrob se již nebudou muset obávat ani všetatští sousedé, dokonce budou mít šanci získat pocit hrdosti, že jejich sousedem byl národní hrdina Jan Palach, jeden z nich, jeden z nás.