Pobočka A1 na Kärntnerstraße

Úterý, 13. Březen 2012 - 1:00
| Napsal:

V roce 2010 se A1 Mobilkom - telekomunikační společnost zaměřená na mobilní telefony s mezinárodní působností - spojila s firmou Telekom Austria AG, která provozovala státní poštovní služby a pevné telefonní linky. Činnost obou těchto společností pokračuje i nadále s novým názvem "A1".

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér BEHF Architects
Země Rakousko
Město Vídeň
Ulice, číslo Kärtnerstrasse 45
Datum realizace 2011

Výsledkem tohoto sloučení bylo portfolio produktů a služeb, které poprvé v historii rakouských mobilních komunikací spojilo širokou škálu nabídek kabelové a satelitní televize, mobilní komunikace, pevných telefonních linek a internetu do jednoho balíčku. Ateliér BEHF byl pověřen vytvořit pro novou značku trojrozměrný prostor. Při práci na tomto projektu bylo důležité brát v úvahu hlavní kvality společnosti - jednoduchost, pokrokovost a blízkost k zákazníkovi – a to po stránce emocionální i funkční. Tento přístup se odráží i ve vnitřním zařízení kanceláře – vše je uspořádáno tak, aby byl díky servisně orientované architektuře navozen pocit otevřenosti a empatie. Jednotlivé zóny jsou jasně vymezené; použité materiály, značka, její prezentace a servis vytváří přehlednou strategii, která umožní lepší orientaci v širokém spektru produktů a řešení.

Z architektonického hlediska je tento inovační návrh realizován prostřednictvím přepážky (tzv. "Meander") umístěné uprostřed místnosti. Původní monotónnost je tak nahrazena dominantním prvkem a rozmístění pracovních prostor jednotlivých zaměstnanců je decentralizováno - místa vyhrazená pro konzultace a fronty jsou rozptýlena do prostoru. Meander přijde k užitku oběma stranám, konzultantům i klientům – je to jakýsi hybrid mezi prostorovou plastikou, barem, funkčním nábytkem a úložným prostorem. To posiluje a usnadňuje vytvoření uvolněné atmosféry prodeje a poradenství a vztah mezi zákazníky a prodejci tak získává novou formu.

Důležitým novým prvkem zde jsou výstavní panely, které jsou navrženy speciálně tak, aby umožňovaly flexibilní prezentaci pro širokou nabídku produktů: televize, mobilní technologie, pevné telefonní linky, internet. Různé typy výrobků s rozmanitými proporcemi mohou být prezentovány ve skupinách i jednotlivě zvýrazněny. „Podznačky“ tak máji šanci být nabízeny aniž by poškozovaly zastřešující značku.

Celý prostor je vyplněn odstíny zelené a bílé barvy. Starobylý nábytek s těmito barvami kontrastuje a liší se v jednotlivých pobočkách - pro zaměstnance i zákazníky navozuje domácí atmosféru.

Koncept nové prodejny A1 je jednoduchý, jasný a možnosti prezentace zboží jsou neuvěřitelně flexibilní a mnohostranné. Díky využití osvědčených prvků původního designu jako základu je celý projekt udržitelný. Tyto prvky jsou tak ve světle nové značky transformovány. Celkové provedení usiluje o blízkost k zákazníkům, a to navzdory nebo právě díky náročným designérským požadavkům.

Klíčová slova: