Prázdninové sídlo v Karibiku z dílny Davida Chmelaře

Středa, 30. Duben 2014 - 0:00
| Napsal:

Seznamte se s projektem vily na ostrově Roatán, jejíž příběh se začal psát již při samotném výběru architekta.

Chmelař architekti - David Chmelař, Vojtěch Nedorost - vila, Roatan - vizualizace exteriéru © Chmelař architekti
Fotoalbum: 
Chmelař architekti - David Chmelař, Vojtěch Nedorost - vila, Roatan - vizualizace exteriéru © Chmelař architekti
Chmelař architekti - David Chmelař, Vojtěch Nedorost - vila, Roatan - vizualizace exteriéru © Chmelař architekti
Chmelař architekti - David Chmelař, Vojtěch Nedorost - vila, Roatan - vizualizace exteriéru © Chmelař architekti
Chmelař architekti - David Chmelař, Vojtěch Nedorost - vila, Roatan - vizualizace exteriéru © Chmelař architekti
Chmelař architekti - David Chmelař, Vojtěch Nedorost - vila, Roatan - vizualizace interiéru © Chmelař architekti
Chmelař architekti - David Chmelař, Vojtěch Nedorost - vila, Roatan - situace © Chmelař architekti
Chmelař architekti - David Chmelař, Vojtěch Nedorost - vila, Roatan - půdorys © Chmelař architekti
ostrov Roatan
Katalogový list: 
Autor David Chmelař, Vojtěch Nedorost
Ateliér Chmelař architekti
Světadíl Amerika
Země Honduras
Město ostrov Roatan
Datum projektu 2013
Datum realizace 2014
Poznámka

V současné době je vila ve výstavbě.

Villa Roatan

Stavba vily, přesněji možná prázdninového sídla, na kterém architektonická kancelář Chmelař architekti pracovala, se rodil již od roku 2012. Od samého počátku bylo jasné, že se jedná o výjimečný a velmi zajímavý projekt, který bude pro všechny zúčastněné obrovskou výzvou.

Zadání projektu předcházelo výběrové řízení investora, který si v úvodu „předvybral“ zhruba 30 architektonických kanceláří a studií, z kterých následně do vlastního výběrového řízení postoupilo přibližně 10. David Chmelař získal společně se svým týmem tento projekt především díky otevřenému lidskému přístupu a konstruktivní kritice hned v úvodu jednání s investorem. ,,Vždy záleží na detailech. A někdy se pro vaše řešení rozhodne investor jen díky tomu, jaké kafe mu nabídnete a jak jej naservírujete. V našem případě neservírovala luxusní voňavé ristretto v drahém porcelánu okouzlující prsatá blondýnka na vysokých podpatcích, ale náš kolega Jirka připravil poctivého turka do čistého hrnku s polomáčenými sušenkami na talířku vedle, přesně podle přání investora. A jak se později ukázalo, prostá káva řekla víc, než se na začátku mohlo zdát.'' říká sám David Chmelař. Ukázalo se, že investor je tradičně a spíše konzervativně smýšlející podnikatel, který nemá rád zbytečné utrácení, ale kvalitní a funkční věci si pořídí velmi rád.

Celý projekt měl mnoho počátečních překážek, které jsme společně s investorem v průběhu práce na návrhu i realizaci následně překonali. Od komunikace ve španělštině a pro nás netradičních jednotek palců, stop a sáhů. Přes přímořské klima a hrozící bouře. Až po realizaci společně s místními obyvateli, kteří se dle jejich vlastních slov dělí na pracovité potomky indiánů a méně pracovité potomky zavlečených obyvatel Afriky, kterých ale každá firma musí určité procento zaměstnávat.

Ostrov Roatán

Náležící Honduraské republice se nachází ve Střední Americe, přibližně ve stejné zeměpisné šířce jako Jamaika a je omýván Karibským mořem. Po celý rok je tu tedy příjemně teplé klima a jednou za čas přichází období dešťů.

Na ostrově žije česká komunita. Investor si tento kraj zamiloval a chtěl, aby ho místní obyvatelé brali jako přítele s rodinou, který to tu má rád. Ne jako jednoho z mnoha lidí, kteří přijedou jednou za čas na prázdniny. Proto hledal odlehlou lokalitu s vysokou mírou soukromí. Tuto našel a jako sousedy má starousedlíky, kteří zde žijí dlouho a živí se zemědělstvím. V okolí domu býval mangový háj a ovoce je tu opravdu hodně a dozrává několikrát během roku. Příroda je tu opravdu úžasná. Nachází se tu spousta zeleně a nádherně kvetoucích rostlin. V okolí klidné zátoky, se soukromou pláží, se podél břehu rozprostírají mangrovy. Pozemek, na kterém dům stojí, je svažitý s poměrně velkým převýšením. To nabídlo dechberoucí výhled do zátoky s pláží, na okolní zeleň i na širé a průzračně modré moře s druhým nejdelším korálovým útesem na světě.

Investor

To je kapitola sama pro sebe, a to velmi zajímavá. Je to vlastně příklad člověka a života, jaký by měl být. Vzdělaný člověk, hodný, spravedlivý, otevřený, ale hlavně pracovitý. Celý život poctivě a tvrdě pracoval, aby si nyní mohl užít zaslouženého odpočinku. To ale neznamená, že přestává pracovat, jen si vždy dává delší prázdniny. Jak sám říká: ,,Vstávám o půl páté ráno. Do devíti se musí peníze vydělávat. A pak utrácet. Zbytek dne vám pak zbývá na to nejlepší, co máte. Rodinu.'' Ta, jak je vidět, hraje v jeho životě nejdůležitější roli a jen tady je schopen dělat ústupky a ustoupit. Však se také v celém návrhu bral ohled na všechny členy rodiny a jejich potřeby.

Jeho smysl pro detail a snaha porozumět všemu je až neuvěřitelná. Každý detail chce popsat. Na všem mu záleží. O všem chce mít přehled a u všeho chce vědět proč to je a jaký to má účel. Na to, jak zaneprázdněný je to člověk, si návrh i stavbu užíval, a dokonce na části projektu spolupracoval jako projektant. Elektroinstalace si chtěl stůj, co stůj navrhnout sám a nikdo mu to nebyl schopen rozmluvit.

Koncept

Byl daný již od samotného počátku. Velký důraz byl kladen na nádherný výhled z vrchní části pozemku a vlastního domu. A také na splynutí s okolní zelení bývalého mangového háje. Jakési organické splynutí zde podporuje i orientace domu, který kopíruje vrstevnice, a otvírá se směrem na sever, k moři. Od vjezdu měla být vidět záda domu, která odradí případné nechtěné návštěvníky a odcloní případné silné jižní slunce, které se do této fasády v letních měsících někdy až nepříjemně opírá. Měla být strohá s minimem oken a celý dům je z této strany hodně zapuštěn do země. Naopak z druhé strany s výhledem na sever byla snaha, co nejvíce propojit venkovní prostor s vnitřním, tak aby vznikal příjemný pocit zázemí s možností být kdykoliv během pár kroků v úžasné okolní zeleni, která je přehlídkou barev a her světla a stínů.

Řešení domu

Jedná se o novostavbu izolované dvoupodlažní vily, která je nepodsklepená. Půdorys objektu je nepravidelný mnohoúhelník. Maximální výška hřebene šikmé střechy je 5640mm. Výška římsy je proměnná. Hlavní vstup a vjezd na pozemek je z jižní strany, vstup a vjezd do objektu je navržen také z jižní strany domu, od parkoviště.

Základní struktura okolí je tvořena izolovanými jedno až dvoupodlažními dřevěnými rodinnými domky. Zeleň se hojně vyskytuje ve formě lesa a solitérních stromů volně po celé lokalitě. Velikost pozemku, na kterém se objekt nachází, je přibližně 13000m².

Pozemek určený pro výstavbu je svahován směrem k severu. Jeho poloha je zřejmá ze situace. Jižní stranou přiléhá ke komunikaci, na ostatních stranách jsou sousední parcely a na severní straně je moře. Navrhovaná budova se do okolní navrhované zástavby organicky zapojuje, a to nejen v základní koncepci samostatně stojící zástavby, ale i v návaznosti na stávající terén. Svým tvarem reaguje na velmi specifický tvar pozemku. Obtáčí se okolo jeho severní hranice a terénní vyvýšeniny v jeho středu a vytváří tak uprostřed své dispozice prostor společný pro obytné místnosti. Zde jsou umístěny terasa a bazén. Dále tak ponechává volnou maximální plochu zahrady osluněné z jihu.

Hmota objektu graduje v severovýchodním směru. To umožňuje spolu se sklonem pozemku v nejvyšší části domu - obývacím pokoji - vložit patro, vlastně takový kapitánský můstek, z něhož je umožněn výhled na severní panorama, tedy záliv a Karibské moře. Obytné místnosti přiléhají převážně k severní a východní fasádě domu a jsou na tyto světové strany převážně prosklené. Toto rozmístění poskytuje příjemné proslunění místností. Střecha domu je navržena jako pultová s proměnným sklonem a přesahy. Vytváří tak v nejteplejších měsících stínění pro veškeré obytné místnosti. Hmota garáže je umístěna u příjezdové cesty k domu, je součástí hmoty domu, je však výškově oddělena.

Terasa je vzhledem ke svažitosti navržena v úrovni podlahy 1.NP, ale je vyzdvižena nad terén a poskytuje slunné i stinné posezení v závislosti na různých ročních obdobích. Navržená zeleň doplňuje výhledy a vytváří částečně stínění zahrady.

Objekt je dispozičně rozdělen na část veřejnou a soukromou. Veřejná část dispozice začíná vstupní předsíní, z níž je možno vejít na toaletu, do zázemí či do obytné části, jež je tvořena spojenou kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem. Z jídelny lze vystoupat po dřevěném schodišti do dřevěného vloženého patra, jež je navrženo jako pracovna, popřípadě může sloužit pro ubytování hostů. Toto patro je otevřené do obývacího prostoru. Z prostoru obývacího pokoje lze vstoupit na terasu. Soukromá část obsahuje tři ložnice. Dvě ložnice jsou situovány na sever s výhledem a vstupem na hlavní terasu a jedna na východ. Všechny ložnice mají vlastní koupelnu.