Rekonstrukce pavilonu velkých savců na pavilon Amazonie - odměna I

Úterý, 24. Září 2013 - 0:00
| Napsal:

Dnes zahajujeme publikaci vítězných a oceněných prací v soutěži na nový pavilon Amazonie pro pražskou zoo. Prohlédněte si návrh z pera Projektil architekti, který v soutěži sice nezvítězil, umístil se však na pěkném čtvrtém místě mezi dalšími dvěma projekty, které získaly odměnu.

Projektil architekti - Návrh na pavilon Amazonie pražské Zoo - situace - © Projektil architekti
Fotoalbum: 
Projektil architekti - Návrh na pavilon Amazonie pražské Zoo - celkový pohled - © Projektil architekti
Projektil architekti - Návrh na pavilon Amazonie pražské Zoo - situace - © Projektil architekti
Katalogový list: 
Ateliér Projektil architekti
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha
Datum projektu 2012
Výrobek

"Kapustňákům, kajmanům a jaguárům jsme navrhli nory a tůně pod zeleným listem." říkají autoři projektu, který získal odměnu ve výši 200 tisíc korun. Kladně v něm porota hodnotila citlivost k okolnímu areálu a využití stávající betonové budovy. V záporech se pak objevily námitky na příliš rovnou procházkovou trasu návštěvníků, nevložení žádné nové hodnoty do původní expozice nebo malé množství světla a tmavost vrchní expozice.

Vyjádření poroty

Vnější architektonický výraz je citlivý k areálu Zoo. Zvolený tvar zastřešení umožňuje vznik vhodně vysokého vnitřního prostoru. Návrh expozice je zpracován vůči zadání přijatelně, avšak příliš schematicky, rozpor mezi ilustracemi a řezy. Ilustrace vnitřního prostoru je zavádějící, protože vzbuzuje dojem integrálního osvětlení.

Ačkoli se jedná o ekonomicky relativně přijatelné řešení, záporem je značné bourání původní konstrukce. Řešení protipovodňové ochrany není pro Zoo přijatelné, protože předpokládá mobilní zábrany, jejichž instalace není s ohledem na nutnou evakuaci ostatních prostor Zoo z časových důvodů možná. Řešení TZB odpovídá požadavkům zadáni.

 

Počet hlasů: 
2