Rodinná vila na okraji Olomouce

Středa, 4. Březen 2015 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Projekt rodinného domu je koncipován tak, aby poskytl maximální soukromí jeho obyvatelům vůči svému okolí. Jednoduchost linií, čistota materiálů a střízlivá barevnost jsou hlavními charakteristickýmy prvky tohoto domu.

Jiří Vokřál, Hana Horáková, Rodinný dům v Olomouci Slavoníně - foto © Lukáš Němeček
Fotoalbum: 
Jiří Vokřál, Hana Horáková, Rodinný dům v Olomouci Slavoníně - foto © Lukáš Němeček
Jiří Vokřál, Hana Horáková, Rodinný dům v Olomouci Slavoníně - foto © Lukáš Němeček
Jiří Vokřál, Hana Horáková, Rodinný dům v Olomouci Slavoníně - foto © Lukáš Němeček
Jiří Vokřál, Hana Horáková, Rodinný dům v Olomouci Slavoníně - foto © Lukáš Němeček
Jiří Vokřál, Hana Horáková, Rodinný dům v Olomouci Slavoníně - foto © Lukáš Němeček
Jiří Vokřál, Hana Horáková, Rodinný dům v Olomouci Slavoníně - foto © Lukáš Němeček
Jiří Vokřál, Hana Horáková, Rodinný dům v Olomouci Slavoníně - foto © Lukáš Němeček
Jiří Vokřál, Hana Horáková, Rodinný dům v Olomouci Slavoníně - foto © Lukáš Němeček
Katalogový list: 
Autor Jiří Vokřál, Hana Horáková
Spolupracovníci Radim Horák, Filip Balcar
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Olomouc
Datum projektu 2012
Datum realizace 2014
Zastavěná plocha 362.00m2
Výrobek
Poznámka

Autorka zahradních úprav: Eva Wagnerová, Obestavěný prostor: 1309 m3

Přízemní hmota se skládá ze tří křídel a vnitřního atria v půdorysném tvaru „U“ orientovaném na jižní stranu parcely. Severní křídlo domu představuje hlavní obytnou část a otevírá se jižním směrem do soukromého atria. Velkoformátové okno s posuvným křídlem, umožňující plynulý přechod na částečně krytou terasu, zajišťuje propojení vnitřního obytného prostoru s venkovním prostorem atria.

Západní křídlo domu je navrženo jako „obytné – klidové“ s dětskými pokoji. Severní a západní křídlo propojuje chodbou, volně se prolínající s hlavním obytným prostorem. Chodba se svými průhledy a okny otevírá do navazující zahrady a atria a obtáčí se kolem vnitřního ložnicového bloku. Stává se tak přirozenou cestou domem a nezůstává jen účelovou vnitřní komunikací propojující místnosti.

Nášlapné vrstvy podlah rodinného domu jsou převážně z polyuretanové stěrky StoPur s jemným vsypem světlých tónů. Povrchy vnitřních stěn jsou převážně omítané dekorativní omítkou StoLook Veneziano světlých barev.

Výtvarné řešení domu spočívá v jednoduchém kompaktním hmotovém návrhu se střízlivým členěním okenními otvory. Jednoduchá základní hmota domu je uzavřena atikou domu z pohledového betonu. Na severní straně v části chodby tato atika přechází plynule v železobetonovou stěnu. Povrchy ostatních stěn jsou omítané omítkou světlé barvy. Pro zjemnění měřítka velkých omítaných ploch jsou tyto povrchy výtvarně pojednány podélnou profilací omítky plastickými liniemi v profilu vlnek. Tato profilace omítky vytváří na stěnách reliéfní hru stínů vystupujících linií. Ve stěně z pohledového betonu jsou rozmístěny v pravidelném rytmu skleněné tvarovky kruhového průřezu, lemované prstenci z nerezavějící oceli, které uvnitř domu a atria vytváří světelné body.

V rámci druhé etapy výstavby bude na jižní straně pozemku realizován zahradní pavilon, který bude svou geometrií navazovat na hmoty západního a východního křídla domu. Mezi zahradním pavilonem a domem je záměrně ponechán volný prostor – odstup – který zdůrazňuje podélnou osu zahrady, kolem níž je rozvíjena koncepce zahrady.

Veškeré informace získáte na webových stránkách www.sto.cz.