Rodinný dům Jihlava

Čtvrtek, 15. Prosinec 2011 - 1:00
| Napsal:

Výrazným architektonickým prvkem tohoto rodinného domu je atrium, zdůrazňující důležitou nárožní pozici objektu a zajišťující intimitu domu ze strany ulice.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Luděk Rýzner, Jiří Vincenc, Dagmar Palánová, Josef Trupl, Radek Kubát
Ateliér OK PLAN ARCHITECTS
Země Česká republika
Město Jihlava
Datum projektu 2007
Datum realizace 2009
Zastavěná plocha 250.00m2
Plocha pozemku 1 686.00m2

Dům je zaříznutý do terénního zlomu, takto vzniklé podlaží má technický charakter s vestavěnou garáží. Půdorysný tvar navržené novostavby se dá charakterizovat jako tvar L, s výraznější delší částí, otevřený do zahrady na jižní straně, kam se otevírají pohledy z obytných místností. Objekt je v části dvoupodlažní, částečně doplněn suterénem. Suterén kopíruje půdorysnou stopu podlaží jen z části, vznikají tak kryté prostory u vstupu a terasa s průchodem na zahradu v západní části. Druhé nadzemní podlaží má tvar válce, materiálově i prostorově odsazeného od vlastní hmoty domu.

Materiálově jde o jednoduchý kvádr s černým obkladem, který leží na odlehčeném suterénu z transparentních materiálů a tvoří podstavec pro pracovnu podobného charakteru. Terasa za domem, směrem do zahrady, je z části stíněna a rozčleněna zelení. Bazén s opalovací plochou se nachází samostatně na pozemku.

Konstrukčně se jedná o kombinaci zděného systému pro svislé konstrukce a železobetonových stropů. Svislé konstrukce jsou obloženy, s větranou mezerou. Střechy jsou ve všech případech ploché. Základní půdorysná stopa má rozměr cca 30 x 8,1m. Výšková úroveň atiky 1.NP je 6,44m a atiky 2.NP je 8,84m.

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.