Schaufler-Roskovec schovali výškově rozdělený rodinný dům pod jednu střechu

Pondělí, 10. Prosinec 2018 - 12:08
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Do zástavby Mníšku pod Brdy usadilo architektonické duo z Prahy Radovan Schaufler a Jakub Roskovec podlouhlý rodinný dům, který do zahrady definuje fasáda z dřevěných prken a lomového kamene s výraznými okny na výšku. Svažitý terén umožnil objekt výškově rozehrát a na první pohled kompaktní hmotu tak architekti rozdělili na jednopodlažní a dvoupodlažní část, kryté společnou sedlovou střechou. 

Rodinný dům Mníšek pod Brdy, SCHAUFLER-ROSKOVEC © Ondřej Polák
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Radovan Schaufler, Jakub Roskovec
Ateliér SCHAUFLER-ROSKOVEC, s.r.o.
Spolupracovníci Jan Ratiborský
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Mníšek pod Brdy
Datum projektu 2009
Datum realizace 2013
Užitná plocha 216.00m2
Zastavěná plocha 178.00m2
Poznámka

Interiér: Marek Sodomka, Šárka Sodomková

Výrazně podélný dům je osazen šikmo k vrstevnicím jihovýchodního svahu. Dispozice je v místě schodiště rozdělena výškově o půl patra na jednopodlažní a dvoupodlažní část, hřeben sedlové střechy je pro obě části společný. Hlavní obytný prostor tím získal velkorysou dimenzi a obě výškové úrovně přízemí zároveň na jižní straně navazují na přilehlý svažitý terén.

Obvodové stěny jsou ze škvárobetonových tvárnic suchého zdění, ponechány bez vnitřních omítek. Nad sníženou částí přízemí je železobetonová stropní deska, krov společný pro obě části je ze sbíjených vazníků se šikmým spodním lícem. Opláštění větrané fasády je ze svislých modřínových prken bez povrchové úpravy, sokl (na výšku snížené části přízemí) je z lomového kamene v gabionech. Střešní krytina je betonová - Bramac TEGALIT, okna dřevěná EURO.