Sedem - reklamní budova reklamní agentury

Středa, 5. Březen 2014 - 10:17
| Napsal:

Novostavba nominovaná ve slovenské soutěži Stavba roku 2013 získala Cenu Stavební fakulty STU v Bratislavě za uplatnění vědy a techniky v realizaci stavebního díla.

AM-ARCH s. r. o. - Sedem - reklamná agentúra s.r.o. - foto exteriéru © Michal Žoffčák,
Fotoalbum: 
AM-ARCH s. r. o. - Sedem - reklamná agentúra s.r.o. - foto exteriéru © Michal Žoffčák,
AM-ARCH s. r. o. - Sedem - reklamná agentúra s.r.o. - foto interiéru © Michal Žoffčák
Katalogový list: 
Autor Michal Žoffčák, Martin Pačay, Pavol Wohlfahrt
Ateliér AM-ARCH s. r. o.
Světadíl Evropa
Země Slovensko
Město Košice
Ulice, číslo Textilná 7/A
Suma 1 400 000.00
Měna EUR
Datum realizace 2012

Popis stavebného diela

Novostavba je vydareným príkladom administratívno-priemyselnej budovy. Spája v sebe požiadavky stavebníka na administratívne priestory, ktoré sú v bezprostrednom kontakte s výrobou a zefektívňujú tak oba procesy.

Architektonické riešenie

Administratívna budova s montážnou halou sa nachádzajú v priemyselnej zóne, ktorá je súčasťou mestskej časti Nad jazerom, lemovanej komunikáciami Nižné kapustníky, Slanecká a Napájadlá. Charakteristická je jednotnou orientáciou štruktúry objektov oproti svetovým stranám. Budova svojím osadením rešpektuje a dotvára ortogonálnu urbanistickú sieť jestvujúcich priemyselných objektov. Pritom sa pred objektom vytvára optimálny manipulačný priestor pre zásobovanie, parkovanie zamestnancov a návštevníkov, zohľadňuje požiadavky na orientáciu ku svetovým stranám a uličným priehľadom. Trieda energetickej hospodárnosti budovy je A.

Prevádzkové a dispozičné riešenie

Stavba vyhovuje potrebám komplexnej prevádzky reklamnej agentúry. Zabezpečuje optimalizáciu výrobných vzťahov, ktoré sú vzhľadom na špecifický charakter činnosti reklamnej agentúry založené na úzkom prepojení medzi digitálnou prípravou podkladov a ich výrobou vo výrobnej časti. Potreba komunikácie s klientmi je zabezpečená tým, že sa nachádza na okraji výrobnej zóny, v dobrej dopravnej dostupnosti. A tým, že to nie je typická výroba, stavba prispieva aj k celkovej humanizácii a estetickému vzhľadu tejto časti svojim atypickým architektonickým riešením.

Prevádzková budova je dispozične rozdelená do dvoch základných častí. Výrobnú časť, v ktorej je montážna hala, sklady, technické zázemie a sociálne zázemie pre zamestnancov (šatne, WC, umyvárne – v delení na muži – ženy). Táto časť má samostatný vstup zo spevnenej plochy areálu hlavnou prevádzkovou bránou. Hala je z časti dvojpodlažná, obidve časti sú navzájom prepojené jednoramenných prevádzkovým schodišťom. Okrem hlavného prevádzkového vstupu je výrobná hala v úrovni oboch svojich podlaží prepojená dvernými otvormi s administratívnou časťou.

Administratívna časť má samostatný vstup cez zádverie do vstupnej haly s recepciou, nadväzujúcou na schodisko. Na úrovni prízemia sú okrem vstupných a komunikačných priestorov dve samostatné kancelárie. Na poschodí sú štyri kancelárie a jedna zasadacia miestnosť. Nad týmto podlažím je vytvorený relaxačný priestor, určený pre oddych a relax zamestnancov. Budova sa skladá z dvoch častí s jasným výškovým, materiálovým a farebným riešením.

Dominantnou je trojpodlažná časť administratívy v tvare číslovky „7“. Na trojpodlažnú časť nadväzuje dvojpodlažná časť montážnej haly s charakteristickým predĺženým tvarom, po obvode s pozdĺžnymi pásovými oknami na oboch podlažiach.

Stavebno-konštrukčné riešenie

Administratívna budova s montážnou halou sú založené na základových pätkách. Nosný konštrukčný systém budovy tvorí oceľový skelet so stĺpmi a stropnými nosníkmi tvaru „H“ s priečnym a pozdĺžnym zavetrením. Strop je vyhotovený zo spriahnutého vlnitého plechu a betónovej zálievky. Nosná konštrukcia strechy je z vlnitého plechu položeného na stropniciach. Strecha je zateplená minerálnou vlnou a hydroizolačnú vrstvu tvorí PVC fólia. Fasáda je kombináciou plných červených plôch plechopanelu s vnútornou izoláciou z minerálnej vlny a zasklených plôch.

Vnútorné priečky sú sadrokartónové alebo zasklené v hliníkovom ráme. Pred vstupom do budovy je 9 parkovacích státí, z toho jedno pre telesne postihnuté osoby.

Převzato z partnerského časopisu EUROSTAV.

Klíčová slova: