Soutěž na nové brněnské nádraží v centru – finalista 4

Čtvrtek, 19. Květen 2016 - 0:00
| Napsal:

Rada města Brna v úterý 10. 5. schválila výsledky otevřené mezinárodní urbanistické soutěže pro nové brněnské nádraží umístěné v lokalitě pod Petrovem. Soutěž byla obeslána 58 návrhy z Brna, Prahy, Evropy, Spojených států i Číny. Do finálového kola soutěže postoupil také tento projekt italského studia Plasma.

Budoucnost centra Brna: Plasma studio (IT), pohled na hlavní budovu nového nádraží na lokalitě pod Petrovem // finalista – foto © CCEA
Fotoalbum: 

Všechny odevzdané návrhy z 1. i 2. kola včetně vítězného návrhu byly veřejnosti představeny na vernisáži výstavy 10. května 2016 v 19:00 v Domě umění města Brna, výstava zde potrvá do 24. července 2016.

BUDOUCNOST CENTRA BRNA – FINALISTA

Plasma studio (Europe)
(Bolzano, IT)

Eva Castro, Holger Kehne, Ulrike Hell, Chuan Wang, Andrea Cadioli, Pietro Scarpa, Yunya Tang, Jingshuang Zhao, Vittoria Bellassai, Valentina Mancini, Giulia Mariotti a Edoardo Nieri

Hodnocení poroty: Navržený projekt představuje kompaktní a vizuálně zajímavé, i když poněkud formalistní, urbanistické řešení, které se z ekonomického i z časového hlediska jeví jako obtížně uskutečnitelné. Realizace by řešené území více méně vytrhla z kontextu města a vytvořila by tak přímou konkurenci starému centru.

Urbanistická struktura se ocitá mimo měřítko zástavby města Brna, jak dokládá například zaústění přemostění kolejiště do předprostoru nádraží. Tento propojovací prvek mezi severem a jihem zároveň slouží jako výpravní budova s horním nástupem do povrchového nádraží, v celoměstské kompozici však působí dojmem bariéry.

Složení poroty: Roger Riewe (předseda poroty), Petr Vokřál (primátor města Brna, 1. místopředseda poroty), Ivan Plicka (2. místopředseda poroty), Martin Ander (námestek primátora), Sándor Finta, Petr Hladík (místostarosta městské části Brno-sever), Matěj Hollan (náměstek primátora), Jiří Oplatek, Jan Pavlíček, Silja Tillner a Jaroslav Wertig.
Náhradníci: Vladimír Šlapeta, Ondřej Chybík a Ivan Lejčar.

Soutěže se zúčastnilo 58 atelierů většinou z Evropy. Celkem na soutěžních návrzích pracovalo více než 350 urbanistů, architektů, inženýrů a dalších odborníků, kteří v několika měsících odvedli pro město Brno přes 160 000 hodin práce.