Stáhnout se do sebe

Středa, 2. Listopad 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Málo pestrá a pro pobyt nepříliš příjemná lokalita na předměstí Brna přiměla autory přestavby k myšlence navrhnout kvalitní pobytový prostor vevnitř objektu. Interiér administrativní stavby je proto sdružen kolem společného atria, kterému dominuje přírodní prvek ve formě skály. Sem také směřují venkovní pohledy, a to díky natočení předsazeného lamelového roštu z oceli.

RUDAMULLER, Pobočka firmy M&V – foto © KIVA
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Rudolf Müller
Ateliér RUDAMULLER
Spolupracovníci Petr Kadaňka
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Brno - Komárov
Ulice, číslo Hněvkovského 679/81C
PSČ 617 00
Datum projektu 2012
Datum realizace 2014
Užitná plocha 891.00m2
Zastavěná plocha 987.00m2
Plocha pozemku 2 022.00m2
Poznámka

Foto © KIVA

Rekonstrukce budovy bývalého autoservisu na pobočku firmy zabývající se prodejem nářadí a nástroji na obrábění kovů patří mezi projekty, které jednoduše potřebujete, pokud vás neopustila touha po nekonečném hledání vztahu architektury k okolí, k vývoji historickému i budoucímu, k detailu. Respektive touha hledat, ale také realizovat. Nebýt svázaný předem učiněnými rozhodnutími, naopak po kritických debatách s odborníky vybrat domněle nejlepší řešení a cítit podporu klienta.

V tomto konkrétním případě se zmíněná důvěra projevila ve třech zásadních věcech, které stanovily celkový přístup k rekonstrukci. Tou první je vliv lokace na objekt. Vliv, který definoval výraz objektu. Bezútěšné okolí charakterizováno ponejvíc rušnou komunikací přesvědčilo všechny zúčastněné, že nejlepším řešením je orientovat objekt směrem dovnitř. V jednom z centrálních polí skeletu bylo vytvořeno atrium, ke kterému se obrací téměř celý interiér. Do atria byl umístěn kámen nadstandardních rozměrů určený k porostu mechem. Celkové vyznění je surovější než u ostatních konvenčnějších návrhů, lépe se hodící k pracovní náplni firmy.

Obvodová fasáda působí utilitárně, výjimkou je vstupní část, kterou tvoří předsazený ocelový lamelový rošt, jehož vertikální segmenty jsou natočeny do bodu fokusu umístěného v prostoru atria. Z každého místa před ocelovou mříží lze tedy nahlédnout do interiéru, v perspektivním pohledu však lamely vytvářejí hmotu, ve které je místo vstupu zvýrazněno vyboulením. Ve finále se jedná o komplexní a funkční parametrický design založený na flexibilním řešení šitém na míru.

Snad nejvíce se ovšem přístup investora zrcadlí v práci s detailem. Součást navrhovacího procesu, která odděluje určitou kvalitu od polovičatých řešení. I přes adekvátní množství kompromisů se podařilo aplikovat jednotný přístup kromě hrubé stavby také na celkové interiérové řešení. Konečný jednotný charakter je výsledkem živé spolupráce všech zúčastněných stran, které se nebály diskutovat a navzájem si důvěřovaly. Nezbývá než doufat v trvalou spokojenost.

Tvorbu Rudolfa Müllera najdete od září 2014 pod jménem nové společnosti FARA ON.