Subtilní betonová skořepina modeluje školní knihovnu v Indii

Úterý, 8. Leden 2019 - 0:00
| Napsal:

Školní areál ve východoindickém městě Kopergaon doplnila knihovna od lokálního architektonického studia Sameep Padora & Associates. Na úzký pás pozemku, vymezený stávajícími školními budovami, navrhli architekti jednopodlažní objekt tvořený subtilním klenbovým zastřešením. Organicky tvarovaná betonová skořepina získala po celé své ploše obklad z cihel – materiálu typického pro indickou architekturu.

Školní knihovna ve městě Kopergaon, Sameep Padora & Associates © Edmund Sumner
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér Sameep Padora & Associates
Světadíl Asie
Země Indie
Město Kopergaon
Zastavěná plocha 500.00m2
Materiál

Portfolio bombajského ateliéru Sameep Padora & Associates tvoří pestrá škála projektů - od sakrálních staveb přes restaurace až po rodinné bydlení. Ve svých návrzích indičtí architekti uplatňují různorodou paletu materiálů i stavebních technik, proto bychom jen stěží hledali konkrétní charakteristiku jejich práce. V tomto smyslu představuje jeden ze specifických projektů studia školní knihovna ve městě Kopergaon, kterou architekti vytvořili za využití minimálních prostředků – celou konstrukci knihovny totiž tvoří subtilní betonová skořepina.

Své místo našla knihovna na okraji již stávajícího školního areálu. Existující budovy a hranice pozemku vymezily knihovně nepříliš prostorný pás a předdefinovaly tak objektu jeho lineární tvar. Architekti tento pruh vyplnili plynoucí organickou konstrukcí, která kontrastuje s lapidární geometrií školních pavilonů.

Stavbu jsme chtěli přizpůsobit dětskému intuitivnímu vnímání krajiny. Cílem tedy bylo vytvořit stavbu, která by suplovala přirozené tvary terénu,“ vysvětlují svůj koncept architekti. Knihovna tak získala organický tvar podobný terénnímu valu, vršícímu se na hranici školního areálu a okolních zemědělských ploch. Funkci „umělého rozšíření země“ zároveň plní díky svému celoplošnému pochozímu řešení. Prvotní myšlenka tak byla naplněna v plném rozsahu.

Při navrhování zastřešení knihovny se architekti inspirovali v tvorbě uruguayského mistra betonových skořepin Eladia Dieste a jeho způsobech užití tzv. katalánské klenby. Princip známý ve Španělsku již v 16. století tak našel své uplatnění také v Indii 21. století. Vzniklá betonová skořepina maximálně využívá kvalitní materiálové pevnosti v tlaku, která navzdory subtilní tloušťce betonové vrstvy umožňuje překlenout požadovaný rozpon. Nosná betonová konstrukce není na první pohled patrná, neboť je obalena cihlovým obkladem, který knihovnu vizuálně přibližuje tradicím indického stavebnictví.

Po materiálové stránce doplňuje beton a cihlu sklo v podobě celoprosklených zalamovaných stěn, jež vyplňují prostor mezi terénem a zastřešením. Zasklení je posunuto směrem do interiéru, čímž vzniká lehký přesah střechy fungující jako potřebné stínění proti prudkému slunečnímu záření. Interiér zůstává bez dalšího pevného členění, vnitřní prostor definuje pouze dispozice regálů s kapacitou až 22 tisíc knih. 

Tento článek vznikl za podpory společnosti Českomoravský beton v rámci popularizace tématu "Beton v architektuře".

Českomoravský beton, a. s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České republiky a Slovenska. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje 85 nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren, které mají zavedený systém managementu kvality, systém managementu hospodaření s energií a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti, historicky označované ve svém názvu TBG – vystupuje na trhu ČR pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton.