"Šuplíkový" projekt: Dálniční odpočívadlo

Pondělí, 15. Prosinec 2014 - 0:00
| Napsal:

Jedná se o designový návrh odpočívadla, které je situováno do blízkého okolí dálnice. V komplexu odpočívadla najdeme toalety, venkovní zastřešené posezení, které se dělí na dvě části. Hlavní částí komplexu je snack bar (bufet, kavárna, bar, občerstvení), součástí je vnitřní posezení se stoly.

Fotoalbum: 

Hlavním prvkem odpočívadla je dřevěné žebrování, které se nachází po obvodu všech částí odpočívadla a samostatné části navzájem spojuje. Žebrování se nachází i v interiéru bufetu, kde slouží jako podpěrný systém pro skleněné zastřešení a jako centrální sloup, od kterého se odvíjí odkládací pult. Hlavním materiálem je dřevo, které je použito na venkovním i interiérovém žebrování, venkovních lavičkách, vnitřním posezení nebo baru. Doplňujícím materiálem je sklo a v minimálním množství chrom, která najdeme v detailech (nožky stolů, ručky chladniček, barová lišta). Komplex odpočívadla je řešen jako nízkorozpočtová stavba nijak nezatěžující okolí.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základní konstrukcí válců jsou stavební betonové skruže. Mimo dva válce, které slouží jako odpočívadla s lavičkami jsou válce složeny ze dvou skruží a to z toho důvodu, že v první spodní části jsou zabudovány dveře (snack bar, toalety). Skruže jsou na sebe napojeny zámkovým spojem, stejně tak s podlahou a horním víkem – zastřešením. Venkovní povrchovou úpravou je fasádní nátěr hnědé barvy. Fasádní nátěr umožní neomezený průchod vodních par, které postupují z vnitřku podkladní konstrukce. Další mechanické vlastnosti, jako jsou odolnost proti poškrábání a vymývání a nízká schopnost absorbovat vlhkost, zaručují dlouhou životnost aplikovaného nátěru. Teprve po fasádním nátěru přichází na řadu montáž žebrování. Žebrování je k betonové konstrukci přimontováno tak, aby namontovaná část nebyla vidět. Je to vždy jen místy a to hlavně ve spodní a horní části. Úplně nakonec se k žebrování montuje skleněné zastřešení. Ovšem pouze u posezení a snack baru. U toalet skleněné zastřešení není.

MATERIÁLY

V celém komplexu je použito minimum materiálů. Jako neviditelný materiál je zde použit stavební beton ve formě skruží, které tvoří celou konstrukci komplexu. Materiál je ekologický, odolný vůči mrazu a dalším vlivům prostředí. Je rozměrově stálý a trvanlivý.

Hlavním, nejvýraznějším a nejhojněji použitým materiálem je dřevo a to dřevo modřínové. Modřínové dřevo je polotvrdé, tvrdší než smrkové nebo borové, pevné a trvanlivé. Bělová vrstva je světle žlutohnědá, jádro okrové až červenohnědé. Na vzduchu a po napuštění tmavne. Texturu (kresba letokruhů) má hustší než smrk a vyniká krásou mnoha drobných, většinou dobře zarostlých součků. Dobře se obrábí, nezalepuje tolik nástroje jako borovice a lépe přijímá lepidla i napouštění. Dřevo je použito na venkovním i vnitřním žebrování, venkovním posezení, v interiéru centrální části – bar, lavičky, desky stolů, odkládací pult, nosný sloup a regály s potravinami.

Dalším viditelným materiálem je sklo. Transparentnost ve spojení s vysokou pevností v tlaku umožňuje široké použití skla ve funkci nosných prvků namáhaných tlakem a ohybem. Pevnost v tahu skla nabývá menších a kolísajících hodnot, které v některých případech klesají s dobou zatížení. Použito je dvojí sklo – čiré a matné. Čiré sklo je použito jako zastřešení s větší tloušťkou, užší čiré sklo je použito ve dveřích v centrální části.

Jako doplňující interiérový materiál je chrom. Z chromu jsou nožky stolu v baru, ručky ke chladničkám, úzká zdobící lišta na baru a na toaletách je chrom použit u baterií a splachovadel.

Podlahy v baru a na toaletách jsou akrylátové. Mají bílo šedou lesklou barvu.

V části toalet se objevuje ještě další materiál a to bílo šedý laminát. Z tohoto materiálu jsou vyrobeny kabinky a dveře.