"Šuplíkový" projekt: Galerie

Pondělí, 15. Prosinec 2014 - 0:00
| Napsal:

Objekt, který se nachází na hranici náplavky v těsné blízkosti železničního mostu pod Vyšehradem, je navržen s citem ke kontextu místa. Zároveň tvoří dominantu a plní reprezentativní funkci tolik důležitou pro galerii. Struktura a materiál pláště odkazuje na železniční most a připomíná historii industriálního Smíchova.

Fotoalbum: 

Přísně geometrický tvar železných kostek směřující k architektuře brutalismu a naopak hravý betonový geometrický interiér vytváří kontrast, který podporuje napětí mezi subtilní konstrukcí mostu a robustní hmotou galerie. Návštěvník může vstoupit do galerie jak z úrovně náplavky, tak z úrovně parku. Podnož, která nese celou galerii, současně tvoří nábřežní zeď lemující náplavku. Sem byly umístěny veškeré obslužné a vstupní prostory. Celá vstupní hala je prosklená, čímž je docíleno dojmu, že kostky stojí na pomyslném mostě, jenž překlenuje vstupní prostor. Dále tento prvek dává možnost průhledu od silnice až na vodní hladinu.

Výstavní prostory se odehrávají v horních patrech, jež tvoří celkem 8 mezipater. Tímto rozčleněním byly maximalizovány výstavní plochy. Všechna podlaží propojuje rampa, která se vine po stranách centrální kostky. Na jejích šikmých stěnách probíhá výstava, která umožňuje různorodé a netypické pohledy na vystavená díla, které se proměňují v závislosti na aktuální pozici návštěvníka. Atrium centrální kostky je otevřeno přes všechna podlaží, tím se návštěvníkovi nabídne pohled na všechna výstavní patra hned po vstupu do galerie. Do postranních kostek jsou vsunuta obslužná jádra s výtahem a požárním schodištěm.