"Šuplíkový" projekt: Mateřská škola U Botiče

Pondělí, 15. Prosinec 2014 - 0:00
| Napsal:

Pozemek MŠ je součástí území podél pravého břehu Botiče, které bylo až do začátku 20. století nezastavěné. Vidíme možnost navázat na regulační plány z první poloviny 20. století odvážným konceptem budovy a ponechat území s velkým procentem volné zelené plochy. Hledáme řešení pro současnost, ne budoucí utopii. Chceme zohlednit současné limity dané hlavně složitými vlastnickými vztahy a využít podmínek které máme. Počítáme i s možností, že se nepodaří získat ke spolupráci majitele pozemku 2096/1. Zacházíme šetrně se stromy na pozemku, snažíme se je využít.

Fotoalbum: 

Navrhujeme budovu školky jako podélný objekt, který se vznáší na sloupech nad terénem. Je to dvakrát zalomená linie, podél východní a severní hrany dostupných pozemků. Vytváříme tak rámec pro celé území. Stavba rozděluje prostory, definuje ulici a její hranice, odděluje veřejné a neveřejné. Je dostatečně razantní, a proto unese dnes nepředvídatelný rozvoj na sousedních parcelách. Není bariérou. Vznáší se nad povrchem, umožňuje průhledy, je součástí parku, je sochou.

Provoz mateřské školy

Parcelu se současnou logopedickou základní školou může získat městská část od hlavního města ke svěření, pokud nabídne náhradní prostor. V návrhu je tedy část budovy vyhrazena pro dvě první třídy této školy (třída pro 6-12 dětí), kapacitou i provozem odpovídající současnému stavu. Pokud se v budoucnu všechny třídy této školy soustředí do jedné budovy (nebudou nadále rozmístěné samostatně na různých místech městské části), doplňující funkci v navržené budově je možné změnit.

Navržená mateřská škola má čtyři oddělení, to znamená 96 dětí. V přízemí jsou jen tři vstupy doplněné o skladové a technické místnosti. Dva vstupy pro mateřskou školu, jeden pro logopedii. Provoz školky a speciální školy je v 1. podlaží. Vstupní hala se schodištěm je společná pro dvě oddělení. Schodiště uprostřed budovy má výtah pro bezbariérový vstup. Jednotlivé provozy v nadzemním podlaží vč. logopedie jsou propojené krytou pavlačí. V místě, kde logopedie navazuje na provoz školky je terasa. Je to hranice, kde leze objekt rozdělit do dvou stavebních etap. Oddělení školky mají standardní výbavu. Mezi dvojicemi oddělení v zalomení budovy je umístěn víceúčelový sál s vlastním sociálním zázemím a možností přípravy občerstvení. Pro stravování předpokládáme dovoz hotových jídel z kuchyně gymnázia..