"Šuplíkový" projekt: Rehabilitace parku Flemingovo náměstí

Pondělí, 15. Prosinec 2014 - 0:00
| Napsal:

Koncept úpravy parku na Flemingově náměstí souvisel s rekonstrukcí a dostavbou areálu Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v.v.i. v ose náměstí. Upravený a rehabilitovaný park spolu s rekonstruovanou hlavní historickou budovou původně „Státního výzkumného ústavu zemědělského“ od architektů Josefa Záruby-Pfeffermanna a Jana Zázvorky z poloviny 20. let 20. století tvoří harmonický celek odkazující na dobu svého vzniku.

Fotoalbum: 

Park svým symetrickým řešením a alejemi stromů podtrhuje význam rovněž symetrické hlavní budovy ústavu, přičemž centrální pěší parková cesta příchozího směruje přímo k hlavnímu vstupu. Tato hodnota parku je v projektu plně respektována a podtržena navrhovaným doplněním (dosazením) alejí vzácných dubů letních (forma pyramidální) ve střední části parku a výměnou topolů vlašských po jeho obvodu za platany, rovněž formy pyramidální. Od centra parku směrem k hlavnímu vstupu do ÚOCHB je navržen lineární vodní prvek jako vodící linie i jako element zpříjemňující atmosféru parku zejména v letních měsících.

Nedílnou součástí vodního prvku je výtvarné dílo „Rezavé květy“ Čestmíra Sušky. Centrální objekt je uměleckým odkazem k industriálním prvkům využívaným v interiéru i exteriéru ÚOCHB AV ČR, v.v.i. Kulovité objekty „plovoucí“ po vodní hladině, „které vypadly“ z centrálního objektu, pak směřují příchozího k hlavnímu vstupu do ústavu.

K příjemnější atmosféře parku nepochybně přispěje kromě zeleně a centrálního objektu s vodním prvkem výměna současného mobiliáře (laviček, odpadkových košů), vyměněné a nově rozmístěné stožáry veřejného osvětlení a kompletní náhrada silně poškozeného asfaltového povrchu za povrch mlatový, alternativně z velkoformátové betonové dlažby ve střední části parku a kamennou dlažbu – pražskou mozaiku na frekventovanějších chodnících na jeho obvodu a před průčelím ústavu.