"Šuplíkový" projekt: Rodinný dům Božkov

Pondělí, 15. Prosinec 2014 - 0:00
| Napsal:

Rodinný dům Božkov vychází z četných konzultací s klienty a umístění na severně svažitém pozemku. Výhled na sever přes údolí je kontaminován sousedním domem souseda přes ulici a naopak zdánlivě uzavřená jižní strana bude nabízet v létě dostatek světla ředěného nečetnými vzrostlými stromy v jižním cípu parcely a na návrší nad ní.

Fotoalbum: 

Tyto podmínky zrodily koncepci, otevřenou navzdory nepříhodné orientaci sklonu pozemku, na jih. a to zejména nejvyšším ložnicovým patrem, nižší obývací patro je zeshora částečně přistíněno pootočeným 2.np.

Otevření do přírodního exteriéru, který je hlavním benefitem parcely, se odehrávají formou bohatě prosklených fasád, nicméně v tradičních intencích zeď-okno. materiálově je spodní rigidní dvoupatro tradičně zděné omítnuté (vč. zateplení) a vrchní je de facto lehkou dřevostavbou s plechovým opláštěním přecházejícím do stěny s rádiusy. To vytváří dojem "zabalení" horního patra před nepřízní severu, davajíc tak prostor prosklené lodžii na straně druhé.

PROVOZNÍ KONCEPCE

Obydlí je navrženo pro mladou rodinu a její příležitostné nicméně početné hosty. suterén je z jihu zcela zapuštěný, otvíraje svou severní fasádu pro příjezd a vstup. nad ním se nachází obytné patro se všemi obytnými funkcemi "po ruce" a v posledním pootočeném patře ložnice s hygienickým zázemím.

Obě hmoty jsou pootočeny na "pivot pointu", symbolizovaném točitým schodištěm. Pro točité schodiště je zvolen relativně pohodlný sklon, nicméně se budoucím uživatelům doporučuje si výšku stupňů pro jistotu namodelovat a její subjektivní pohodlí ověřit.