"Šuplíkový" projekt: Strategie - 8 kroků k fungujícímu náměstí

Pondělí, 15. Prosinec 2014 - 0:00
| Napsal:

Volné zadání 1+1=3 vedlo k hledání problémů urbanistického, architektonického nebo obdobného charakteru v současném městě. Analýza, definování a vyřešení bariér, proluk, brownfields, jizev města,...

Fotoalbum: 

Tím je míněno skutečné životaschopné řešení - nejen dočasné odstranění problému nebo jeho odsunutí jinam. Odhalení a rozlousknutí jádra záležitosti. Nalezení cesty ke zlepšení lokality s minimálním počtem podmiňujících prvků. Tedy bez rozsáhlých zásahů náročných na investice, bez rozsáhlých společenských nebo politických změn, nadměrných zásahů do stávající infrastruktury, do přírodních prvků ... zkrátka jde o zachování charakteru místa - jeho poezie a Génia loci.

Mé pojetí zadání spočívá na následujícím principu: AKTIVITY (1) odehrávající se v uceleném koncipovaném PROSTORU (+1) vedou k vytváření celé mozaiky NADHODNOT (=3) …setkávání, komunikace, sociálních skupin, soužití, vitalita a atraktivita, posílení vazeb a vztahů k místu, atd.

Lokalita

Lokalita skrývá velký nevyužitý potenciál. Momentálně je však jen hluchým místem. Minimální rozvoj, minimální tendence, minimální zlepšení. Jen auta, odpadky, zastavárny,… a všude viditelné sociální problémy.

Romská menšina je zde v podstatě většinou a svým specifickým způsobem „obývá“ a užívá veřejná prostranství a ulice. To vede k potlačení venkovních aktivit české komunity. Nesourodost těchto dvou skupin a jejich nesrozumění se nepříjemně podepisuje na tváři tohoto místa.

Jak se zbavit předsudků? Jak se nedopouštět segregace?

Společnou činností a aktivitou a spoluutvářením veřejných městských prostor ... ... teprve když se jejich vlastní úsilí podepíše na charakteru prostoru, začnou svého okolí vážit a starat se o něj. Jedním z vodítek řečení je nalezení vztahu k místu bydliště.

Přístup k řešení

Za účelem oživení místa byla stanovena strategie. Ta vytvoří z vybraného veřejného prostoru na křižovatce ulic Bratislavská a Hvězdova plnohodnotné fungující náměstí.

8 bodů strategie = 8 kroků k náměstí

1. Nalezení potenciálu

2. Vznik dílny pro tvorbu

3. Hledání materiálu

4. Sběr surovin a návrhy jejich využití

5. Výroba mobiliáře

6. Vybavování náměstí

7. Program aktivit

8. Fungování prostoru

Vybrané a použité principy uspořádání veřejných prostorů

uvolnění středu_Centrum veřejného prostoru je jevištěm pro konání akcí, trhů, slavností, průvodů, apod. Je scénou běžného života i nevšedních událostí. „Střed veřejného prostranství nepatří sochám, ale gladiátorům.“ (Vitruvius)

cesty chodců_Podobně hovoří i princip zasněžené tržnice, kdy v čerstvě napadaném sněhu lidé postupně vychodí trasy. Na nevychozená místa by se měly situovat kašny, sochy, pomníky a jiné prvky. (C. Sitte)

sledování aktivit_Místa pro sezení by měla být přizpůsobena ke sledování aktivit odehrávajících se na prostranství. (Jan Gehl) události a dění_Veřejná prostranství byly místy setkávání, kde občané pěstovali kontakty mezi sebou i s návštěvníky města, kde si vyměnovali informace o městě a společnosti a kde se odehrávaly důležité události …(Jan Gehl)

vybavenost_Stejně jako existují místnosti vybavené nábytkem a místnosti prázdné, lze mluvit též o zařízených a nezařízených náměstích, přičemž nezbytnou vlastností je jak u náměstí, tak u místností uravřenost prostoru.(Camilo Sitte)