"Šuplíkový" projekt: Terrain vague Praha-Motol

Pondělí, 15. Prosinec 2014 - 0:00
| Napsal:

Návrh se zabývá jedním z klíčových uzlů ve struktuře pražské kulturní krajiny. Prostor bývalé Motolské usedlosti, dnes spíše motolské skládky, se projevuje jako typický Terrain vague, neboli tak zvané slabé místo; lokalita bez vlastní identity, které pouze podléhá vlivům svého okolí. Předchozí využití místa jako armádního cvičiště prostor zakonzervovalo v původních hranicích a vytvořilo tím v Praze ojedinělou tabulu rassu.

Fotoalbum: 

Mou snahou bylo území rozuzlovat, zčitelnit, vypátrat jemné vazby ze současnosti i z historie, nalézt potenciální synergické vazby mezi jednotlivými lokalitami uvnitř území i návaznosti na okolí. Vzniklo prostředí s měkkým až romantickým charakterem jako protiklad k tvrdému městskému prostředí. Bylo třeba nalézt, případně nově vydefinovat hranice prostoru. Na hranicích se sídlištěm Řepy byl vytvořen měkký přechod jako podpora modernistické myšlenky bydlení v parku. Naopak rozhraní mezi zahradním městem Fialka a Bílou Horou je určen jednou čárou.

Kolem původního motolského zámečku je obnovena zahrada ve svých historických hranicích. Usedlost je doplněna o nové hospodářské budovy, v okolí jsou obnoveny sady a pastviny. Oblast je protkána novou sítí cest a lávek s návazností do okolí. Les v jižní části kolem Motolského krematoria i chráněná oblast Motolská kalvárie jsou “aktivovány” novými lávkami. Území je doplněno sítí záchytných bodů v podobě občerstvení, restaurace a hygienického zázemí. Moderní dominanta oblasti -výsypka- je zachována a chápána jako stolová hora, prostor pro rozmanité volnočasové aktivity. Stanice metra Motol přibližuje oblast k centru na dobu 15 minut, území může sloužit jako celoměstská rekreační plocha a obhájit tím svou nezastavěnost.

Návrh byl zpracován jako diplomní projekt na škole architektury Akademie výtvarných umění v Praze pod vedením Prof. Emila Přikryla v roce 2014.