Tři bratři pro Dolinu – vítězný projekt soutěže Ještěd F kleci #11

Čtvrtek, 6. Březen 2014 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Studentský projekt řeší oživení podhorské vesnice na Malé Fatře. Hlavním cílem je vytvořit zázemí pro „aktivní a sebepoznávací turistiku“ (jak píše sám autor). K tomu by měly sloužit tři navrhované objekty, které jak svým architektonickým stvárněním, tak náplní, tento záměr dokonale splňují. Lázničky, myslivna a noclehárna – tři bratři pro Dolinu.

Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - noclehárna - vizualizace exteriéru © M. Nedelka
Fotoalbum: 
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - lázničky - vizualizace exteriéru © M. Nedelka
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - noclehárna - vizualizace exteriéru © M. Nedelka
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - myslivna - vizualizace exteriéru © M. Nedelka
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - lázničky - vizualizace interiéru © M. Nedelka
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - noclehárna - vizualizace interiéru © M. Nedelka
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - lázničky - axonometrie © M. Nedelka
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - lázničky - půdorys © M. Nedelka
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - lázničky - řez © M. Nedelka
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - noclehárna - axonometrie © M. Nedelka
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - noclehárna - půdorys 1. N.P. © M. Nedelka
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - noclehárna - půdorys 1. P.P. © M. Nedelka
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - noclehárna - řez © M. Nedelka
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - myslivna - axonometrie © M. Nedelka
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - myslivna - půdorysy © M. Nedelka
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - myslivna - řez © M. Nedelka
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - situace © M. Nedelka
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - Špania Dolina
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - Špania Dolina
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - Špania Dolina
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - Špania Dolina
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - Špania Dolina
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - Špania Dolina
Marek Nedelka - Tři bratři pro Dolinu - vítěz ceny Ještěd F kleci # 11 - Špania Dolina
Katalogový list: 
Autor Marek Nedělka
Škola FUA TU Liberec
Světadíl Evropa
Země Slovensko
Město Špania Dolina
Datum projektu 2013

Tři bratři pro Dolinu

Možnou cestou pro Španiu Dolinu je rozvoj po drobných, cílených krocích. Nespornou výhodou vesnice je krása okolní přírody a zároveň vesnice samé. Problémem to, že vesnice neví, co nabídnout. Chci do vesnice přivést aktivní rodiny s dětmi, sportující party kamarádů, tvůrčí lidi, intelektuály, lidi hledající. Nazval jsem to aktivní a sebepoznávací turistikou. Mým řešením, jak toho chci dosáhnout, jsou tři nevelké objekty, které se úzce vážou na můj primární záměr protáhnout nedalekou běžkařskou trasu Šachtičky - Donovaly. Myslím, že v osobě běžkaře (v létě chodce, cyklisty) se protínají všechny vyjmenované skupiny. Mé tři navrhované objekty - bratři jsou s fenoménem běžkování spojeny. Když používám slovo bratr, není to náhodně. Objekty na sebe navazují nejen po programové stránce ale také, co se konstrukčních a architektonických prvků týče. Bratry z nich dělají na černo natřené šindelové fasády, konstrukční rastr a konstrukce tesařsky spojovaných krovů. A hlavně jsou všechny tři na stejné trase.

Prvním objektem jsou lázničky. Dům stojí u bánského tajchu, v údolí mezi haldou a kopcem, na kterém stojí kostel. Lázničky jsou osově souměrné. Vypadají jako dvě černá těžká křídla havrana, který chce z údolí vzlétnout. Jednak je to kvůli tomu, že prostředkem domu přivádím do objektu vodu, která mi plní dva malé bazény a sprchu, druhak také kvůli dvěma velkým oknům, kdy jedno s respektem hledí na haldu, druhé s pokorou na kostel. Dvě dominanty Španej Doliny. Objekt je dělen osově na saunu a bazény, které se vytápějí lázeňskými kamínky na dřevo.

Druhým objektem je myslivna. Myslivna od slova, myslet, přemýšlet. Stojí v kopci u haldy. Formou objektu se jedná o věž, která slouží jako dlouhodobě pronajímatelný prostor pro tvůrčí osoby, které se rozhodnou odjet z města a pracovat na své nové knize či CD v klidu, v srdci slovenské přírody. Mohou tak vyrážet do kopců za inspirací, hledět od pracovního stolu ve třetím patře z velkého okna nebo využít právě lázničky. V objektu je vše, co člověk nezbytně potřebuje.

Třetím objektem je noclehárna. Jedná se o dům zčásti zapuštěný ve svahu u haldy, podobně jako myslivna. Je to objekt, který je osově souměrný ve všech třech směrech. Má betonové nižší podlaží, kde lidé spí a vyšší dřevěné podlaží pro společné večery kamarádů, otců s dětmi, kteří přijeli své děti učit „běžkovat“.

Moc si přeji, aby do Doliny začali jezdit lidé, kteří se budou vracet. Lidé, kteří si budou všímat krás Malé Fatry, v hospodě si u piva s místními vymění životní zkušenosti, získají zpět ztracenou energii. Současná architektura v Dolině by měla být zprostředkovatelem kvalit toho krásného místa.

Výsledky ceny Ještěd F kleci #11 najdete ZDE.

Cenu Ještěd F kleci pravidelně uděluje liberecká Fakulta umění a architektury TUL. Oceněny jsou nejlepší práce, které na půdě této školy v daném semestru vznikly.