Velkorysé rozšíření knihovny

Úterý, 29. Červenec 2014 - 0:00
| Napsal:

Efektne zakrivené sklenené fasády lákajú návštevníkov do moderného rozšírenia Nemeckej národnej knižnice v Lipsku. Inštitúcia, založená v roku 1912, má za úlohu zhromažďovať a archivovať všetky nemecké publikácie a sprístupňovať ich verejnosti.

Gabriele Glöckler, ZSP Architekten - rozšíření Německé národní knihovny, Lipsko - foto exteriéru © Klaus-D. Sonntag, Leipzig/© SIB, Leipzig/DNB Leipzig
Fotoalbum: 
Gabriele Glöckler, ZSP Architekten - rozšíření Německé národní knihovny, Lipsko - foto exteriéru © Klaus-D. Sonntag, Leipzig/© SIB, Leipzig/DNB Leipzig
Gabriele Glöckler, ZSP Architekten - rozšíření Německé národní knihovny, Lipsko - foto interiéru © Klaus-D. Sonntag, Leipzig/© SIB, Leipzig/DNB Leipzig
Gabriele Glöckler, ZSP Architekten - rozšíření Německé národní knihovny, Lipsko - foto interiéru © Klaus-D. Sonntag, Leipzig/© SIB, Leipzig/DNB Leipzig
Katalogový list: 
Autor Gabriele Glöckler
Ateliér ZSP Architekten
Světadíl Evropa
Země Německo
Město Lipsko
Ulice, číslo Německé náměstí 1
PSČ 70176
Datum realizace 2011
Poznámka

Projektový tým: Schlau Berger a Partner, Stuttgart, Erfurth & Mathes, Chemnitz (pozemné staviteľstvo); Innius GTD, Drážďany (energetická koncepcia); KMS Beratungs-und Planungsgesellschaft mbH, Berlín (požiarna ochrana); Gabriele Gloeckler s ZSP Architekten a Mosbacher + Roll Beratungs-und Planungsgesellschaft für Fassadentechnik, Friedrichshafen (návrh fasád); MBM Metallbau Drážďany (konstrukce zasklených fasád)
Cena: Architecture Award 2011 na bienále architektury v Sao Paulo

Mestu sa podporilo zrealizovať tento zámer najmä vďaka tomu, že tejto inštitúcii prenechalo pozemok na Nemeckom námestí, kde bola vybudovaná a v roku 1916 otvorená budova knižnice. Štvrté rozšírenie knižnice prepája historickú budovu s knižnou vežou, vystavanou ako tretie rozšírenie v 70. rokoch minulého storočia, a zároveň uzatvára medzeru medzi dvomi existujúcimi budovami esteticky aj funkčne.

Stuttgartská architekta Gabriele Glöckler, autorka projektu, nadchla porotu svojou koncepciou návrhu „obal – plášť – obsah“, ktorý v sebe ukrýva potrebné skladové priestory a nové miestnosti pre Nemecké múzeum kníh a písomníctva (DBSM), doteraz umiestnené v historickej budove knižnice. Toto dokumentačné centrum nemeckej knižnej kultúry malo byť optimalizované ako pracovisko pre výskum kníh a zahŕňať prestížny výstavný priestor. Až neskôr padlo rozhodnutie integrovať do Lipska aj Nemecký hudobný archív, ktorý má svoje domovské sídlo v Berlíne. K tomu potrebné sklady sa získali ďalšími podzemnými úrovňami; výstavisko, pracovné priestory a hudobná čitáreň boli integrované do existujúcej budovy.

Architektonické a dispozičné riešenie

Tri z deviatich poschodí, rozšírenia budovy knižnice, sú postavené v podzemí. V prízemí je priestranná vstupná hala a verejné priestory pre trvalé a dočasné výstavy. Štyri hlavné nadzemné podlažia majú tvar zahnutého oválu „obaleného“ do kovového plášťa, sčasti so sklenenou fasádou. Prichádzajúc od Nemeckého námestia možno vidieť cez sklenenú fasádu veľkorysé, vysoké a svetlé priestory vstupnej haly múzea. Po ľavej strane možno prejsť na úrovni terénu do výstavného priestoru DBSM, ktorý je smerom k ceste taktiež zasklený. Nad ním umiestnené skladové priestory sú prístupné len zamestnancom.

Návštevníci sa dostanú zo vstupnej haly po pravej strane cez točité schodisko s výhľadom na námestie k ďalším verejne prístupným miestam. Na 1. NP sa nachádza vstup do čitárne múzea, na konci točitého schodiska sa nachádza trezor, ktorý vyčnieva do čitárne a skrýva najcennejšie objekty knižnice. Čitáreň je oddelená od verejne prístupných priestorov ohňovzdornou sklenenou stenou zhotovenou systémom styčných škár zo špeciálneho skla. Moderne riešená vstupná hala slúži aj ako vstup do prednáškovej siene aj ako výstavný priestor hudobného archívu, ktorý siaha až po hlavné schodisko v historickej budove knižnice.

Materiálové a konštrukčné riešenie

K „špecifikám objektu“ nepochybne patrí, že rozsiahle zbierky kníh a písomníctva ako aj hudobný archív sa musia nielen bezpečne skladovať ale aj sprístupniť verejnosti.

Základom rozšírenia budovy je železobetónová konštrukcia. Do dĺžky natiahnutá, s kovovými panelmi obložená konštrukcia z lepených vrstvených drevených väzníkov a doskového odebnenia, na ktoré sa umiestnili kovové panely, obklopuje ako zdanlivo nezničiteľný plášť skladové priestory. Smerom na juh sa budova otvára zaoblenou sklenou fasádou, ktorá zdôrazňuje ovál námestia.

Zakrivené strešné konštrukcie sú kombináciou laminátu a drevenej stropnej konštrukcie. Verejne prístupné priestory, ako sú výstava a čitáreň, sa prezentujú svojimi sklenenými fasádami. Sklenené fasády majú z vonkajšej strany UV ochrannú fóliu, vďaka ktorej sú vnútorné priestory chránené proti slnečným lúčom, čiže nebolo potrebné použitie tieniacej techniky. Zasklenie výstavných priestorov na prízemí bolo tiež vybavené UV ochrannou fóliou, ktorá chráni exponáty pred slnečnými lúčmi. V niektorých priestoroch je zabezpečené vetranie klimatizáciou, v niektorých častiach budovy je umožnené aj prirodzené vetranie.

Požiarna ochrana budovy

Koncepcia požiarnej ochrany, rozdeľuje túto mnohotvarú budovu do jednotli - vých požiarnych úsekov tak, že prakticky každý sklad, všetky kancelárske a výstavné priestory a čitáreň tvoria samostatné požiarne úseky. Dôraz bol kladený na zabezpečenie únikových ciest, ako aj na možnosť efek tívnych protipožiarnych opatrení prostredníctvom rozsiahleho nasadenia strojových oddymovacích zariadení. Je samozrejmé, že budova je monitorovaná celoplošným automatickým systémom požiarnej signalizácie.

Připravila redakce časopisu Eurostav ve spolupráci s Anne-Marie Ring
Foto: Klaus-D. Sonntag, Leipzig/© SIB, Leipzig/DNB Leipzig

Převzato z partnerského časopisu EUROSTAV.