Vinařství Obelisk od studia AiD team shlíží do krajiny jihomoravských vinohradů

Pondělí, 7. Leden 2019 - 0:12
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Na zeleném horizontu s jedinečným výhledem na Valtice a Pálavu, na místě bývalé roty pohraniční stráže vyrostlo nové moravské vinařství Obelisk. Architekti z brněnského ateliéru AiD team se při jeho tvorbě inspirovali romantickými stavbami lednicko-valtického areálu – stejně jako ony tak i vinařství stojí v krajině osamoceno a stává se dominantou lehce zvlněných lánů vinohradů. Odrazovým můstkem pro vytvoření formy byla pro architekty antická chrámová architektura, jejíž principy přetavili do současné podoby a vytvořili tak elegantní jednoduchou stavbu, která v maximální míře využívá bezprostředního kontaktu s okolní malebnou krajinou.

Vinařství obelisk, AiD team © Jakub Skokan, Martin Tůma / BoysPlayNice
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Pavel Bainar, Hana Bainarová, Martin Klásek, Pavlína Klubalová, Jitka Nováková
Ateliér AiD team a.s.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Valtice
Ulice, číslo Celňák, 1212
PSČ 69142
Datum projektu 2015
Datum realizace 2017
Užitná plocha 3 490.00m2
Zastavěná plocha 2 100.00m2
Poznámka

Výtvarné dílo v interiéru: Natalie Perkof

Návrh vinařství čerpá ze stejných tradic a vzorů jakými se inspirovali tvůrci romantických objektů zasazených ve volné krajině Lednicko-valtického areálu. V našem případě je to inspirace antickým chrámkem transformovaná do téměř abstraktní podoby desky podepřené třemi řadami sloupů – takto vytvořený pavilon stojící na pevném soklu jemně doplňuje zelený horizont s vinicemi.

Objekt je rozčleněn na dvě základní zóny – zpracovatelský provoz vinařství v suterénních podlažích a reprezentační a společenské prostory v horním podlaží s prodejnou, sálem a degustací.

Výrobní provoz je založen na gravitačním zpracování hroznů, proto je umístěn ve dvou patrech, kterým vévodí tanková hala obklopená ležáckými sklepy. Vína jsou komplexní, minerální, osobitá a především odráží terroir viničních tratí, ze kterých hrozny pocházejí. Nejlepší šarže vyzrávají v dřevěných sudech, které dopomohou k mohutnosti a komplexnosti těchto vín.

Reprezentační, degustační a společenské prostory jsou vizitkou a ztělesněním idejí celého vinařství. Chápeme je jako pavilon či budoár – prostor se svým specifickým výrazem i atmosférou. Na rozdíl od valtického zámku zde nejsou vystaveny lovecké trofeje, ale trofeje vinařského umu Vinařství Obelisk. Barokní a novorenesanční zámecké stropy byly inspirací pro soudobé výtvarné dílo – stropní a nástěnnou intarzii reflektující vlivy okolní poetické krajiny s vinicemi a majitelovy obory Obelisk.

Otevřené loubí obtáčí cortenový pavilon s velkoplošným prosklením. Vizuálně i mentálně je objekt vinařství napojen na Valtice, Kolonádu (Reistnu) a na panorama Pálavy a Mikulova.

Přírodní materiály v podobě kamene, betonu a dubového dřeva jsou doplněny sklem, ocelí a cortenem. Tyto tradiční materiály jsou zvoleny jednak z technologického hlediska, ale i pro své další přednosti, kdy beton, kámen i corten v exteriéru přirozeně stárnou a postupně srůstají s okolní krajinou.

Jelikož nás obklopuje rozsáhlý krajinářský komplex formovaný v 17. – 20. stole na panství rodu Lichtenštejnů, chceme jeho výraz a působení zachovat a podpořit. Větší část vinařství je proto ukrytá pod zemí, viditelná část při dálkových pohledech od Valtic nepatrně vystupuje z vinohradů. V areálu byla zachována většina vzrostlých stromů a příjezdová cesta k vinařství bude lemována nově vysazeným vinohradem. Rozptylový prostor před vstupem se sedacím mobiliářem je řešen jako zelené nádvoří – piazzeta, které čeká na své umělecké dílo.

Hlavním principem při návrhu vinařství byl respekt k okolí, k celému Lednicko-valtickému areálu, k vinicím, k práci těch, kteří už tady nejsou, ale jejichž um obdivujeme dodnes. Na tuto kvalitu se snažíme navázat a snad v ní i pokračovat.