Vltavské plachtění

Čtvrtek, 10. Březen 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Není divu, že na budově patřící Povodí Vltavy najdeme prvky spojené s vodní tematikou. V tomto případě jde například o fasádní plachty, do kterých se místo větru opírá slunce a stavbu od Atelieru 8000 tak chrání před nadměrným zahříváním. Proti velké vodě pak má fungovat zase protilehlá dřevěná fasáda. Velmi zajímavá řešení, že?

Atelier 8000, Provozní areál Povodí Vltavy - foto © Jan Mahr
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Martin Krupauer, Jiří Střítecký
Ateliér Atelier 8000
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město České Budějovice
Ulice, číslo Litvínovická 709/5
PSČ 370 01
Datum projektu 2009
Datum realizace 2014

Uzavřený komplex rekonstruovaných i nových budov splňující požadavky soudobého průmyslového provozu. U řeky v sousedství cyklostezky stojí nová administrativní budova s hlavní vrátnicí, u silnice opravárenská hala s jeřábovou dráhou a navazující dílny. Obě části závodu jsou od sebe odděleny vzrostlou zelení. Areál Povodí výrazně zkvalitnil původní neutěšený stav včetně rozšíření zelených ploch a doplnění nové pěší komunikace. Tvar a velikost domů reagují na přirozený tvar pozemku a kopírují jeho hranice. Objekty jsou vůči sobě osazeny tak, aby vytvářely diferencované prostředí vně a uvnitř území a vytvářejí clonu, která pohledově a funkčně odděluje průmyslový areál od hlavních komunikačních os.

Administrativní dvoupodlažní budova obdélného tvaru svým tvaroslovím a použitím tradičních materiálů - dřevo, beton, sklo a ocelové konstrukce zastiňujících plachet - evokuje propojení hlavní činnosti závodu s vodou a stavbami na vodních tocích. Dominantní stěna s dřevěným obkladem a proraženými okenními otvory působí zároveň jako součást protipovodňové ochrany. Na ni je navázána prosklená část, zastíněná systémem předsazených nezávislých plachet a ukončená železobetonovou lomenicí.