Výsledky soutěže AC-CA - Dubai - Architecture School Tower

Čtvrtek, 20. Březen 2014 - 8:49
| Napsal:

V tomto kole ideové soutěže organizace AC-CA, jehož tématem byl návrh budovy, která by plnila účel vertikálního vzdělávacího prostředí pro budoucí architekty, zvítězil projekt studentského týmu z USA. V následujících dnech vám představíme jednotlivé oceněné práce.

Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - 1. místo - Evan Shieh, Ali Chen - USA
Fotoalbum: 
Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - 1. místo - Evan Shieh, Ali Chen - USA
Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - 2. místo - Niculae Grama, Valentin Ionascu, Mihai Chisarau, Marius Pandele (Rumunsko)
Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - 3. místo - Kacper Radziszewski, Jakub Grabowski (Polsko)
Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Jerome Chiarodo, Regis Maillet, Julien Gougeat, Laure Besson - Francie
Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Ognjen Dzomba, Djordje Kuridza - Srbsko a Černá Hora
Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Marta Komorowska, Bartosz Koszalka - Polsko
Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Jovan Kocic - Srbsko a Černá Hora
Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Kyungsik Kim, Tengjia Liu, Kun Qian - USA
Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Atelier du Pont - Francie
Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Filomena Visone, Adrian Eugen Cornea - Itálie

Cíle soutěže

Cílem této mezinárodní soutěže bylo nabídnout alternativní studijní prostředí pro získání potřebných odborných a praktických znalostí pro titul architekta.
Nová budova by měla vytvořit významný architektonický symbol v rámci tohoto města.

Účastníci byli vyzváni, aby vytvořili a navrhli nejvhodnější vertikální vzdělávací prostředí, s návrhem konstrukce, která nejlépe poslouží studentům, jejichž cílem je být součástí jedinečného povolání Architekt.

Účelem soutěže bylo dosažení následujících cílů :

- Podporovat a odměnit vynikající návrh ve velkém měřítku, který integruje funkci, strukturu, detail, atd..

- Zvýšit zájem o zkoumání principu návrhu "vertikálního" vzdělávacího prostředí nebo struktur.

- Vyvolat diskusi a náměty o vzdělávacích objektech spolu s návrhem trvale udržitelného rozvoje.

- Poskytnout studentům možnost vyzkoušet si ten nejlepší způsob vzdělávání pomocí nejfunkčnějšího pedagogického nástroje, jehož nedílnou součást bude tvořit tato věž.

Výsledky soutěže

1.místo

Evan Shieh, Ali Chen - USA
druh týmu - studenti

2.místo

Niculae Grama, Valentin Ionascu, Mihai Chisarau, Marius Pandele - Rumunsko
druh týmu - architekti

3.místo

Kacper Radziszewski, Jakub Grabowski - Polsko
druh týmu - studenti

Čestná uznání:Jerome Chiarodo, Regis Maillet, Julien Gougeat, Laure Besson - Francie
druh týmu - architekti

Kyungsik Kim, Tengjia Liu, Kun Qian - USA
druh týmu - studenti

Jovan Kocic - Srbsko a Černá Hora
druh týmu - architekti

Ognjen Dzomba, Djordje Kuridza - Srbsko a Černá Hora
druh týmu - architekti

Filomena Visone, Adrian Eugen Cornea - Itálie
druh týmu - architekti

Marta Komorowska, Bartosz Koszalka - Polsko
druh týmu - architekti

Atelier du Pont - Francie
druh týmu - architekti

Klíčová slova: