Vzorkovna - nominace soutěže Olověný Dušan 2016

Pátek, 8. Duben 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Raumplan není mrtev! S takovým konceptem přistoupil Marek Vilášek k zadání bytových domů v rámci smíchovského Habitatu a i jemu jen těsně unikla olověná soška. I přes komplikovanost tohoto plánu však ve finále vidíme jasné a velkorysé domy, které zaujaly i porotu.

Marek Vilášek, Vzorkovna - foto © Olověný Dušan
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Marek Vilášek
Škola FA ČVUT – Ateliér A547 Redčenkov & Danda
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha 5 - Smíchov
Datum projektu 2016

Vzorkovna

Marek Vilášek
Ateliér A547 Redčenkov & Danda

Raumplan byl ve své době zcela revolučním konceptem a převrátil dosavadní uvažování o architektuře. Dům už nebyl pouze záležitostí jednotlivých pater stejné výšky vrstvených na sebe, ale stal se komplikovanou prostorovou strukturou na sebe navazujících prostor. Každá místnost měla nejen svou plochu, ale i výšku přiměřenou své funkci. Principy, které Adolf Loos definoval, se dodnes používají u mnoha rodinných domů. V bytové výstavbě se podobné uvažování bohužel uplatňuje zcela ojediněle i přes své mnohé výhody. Proto jsem se rozhodl prozkoumat právě tuto cestu.

Nominační video projektu.

Za porotu Rostislav Koryčánek:

Marek Vilášek dokázal velmi invenčně skloubit zadání bytového domu a mimořádnost lokality danou přítomností řeky. Našel řešení, které koncepčně uchopuje téma nábřeží a jeho vztahu s intravilánem města. Soustřeďuje se na kvalitu veřejného prostoru vytvářeného nábřeží a díky neomezovanému přístupu k řece umocňuje velkorysost nabízeného řešení. Zároveň neztrácí ze zřetele potřebnou míru intimity prostoru mezi trojicí domů. Uvnitř domů inovativním způsobem adaptuje koncept Loosova Raumplanu a podobně jako v případě nábřeží vrací obytnému domu velkorysost, intimitu, různorodost a ušlechtilost. Jednoduché a lapidární řešení vytváří jakýsi fraktál, ve kterém se urbanistický přístup k místu opakuje v architektonickém řešení domu.