Z vyhaslé sopky podzemní observatoře. Po 45 letech práce dokončuje Turell své životní dílo Roden Crator

Pátek, 1. Březen 2019 - 0:12
| Napsal:

Do vyhaslého kráteru sopky v arizonské poušti umístil americký umělec James Turell vrcholné dílo své kariéry nazvané Roden Crater. To představuje komplex tunelů a otevřených observatoří, které návštěvníkům umožní pozorovat působení změn denního světla na prostor i krásu vesmírných jevů. Na projektu Turell pracuje již od konce sedmdesátých, díky novým finančním injekcím by se celý komplex mohl návštěvníkům otevřít do pěti let.

Životní projekt Roden Crater umělce Jamese Turella v arizonské poušti © Florian Holzherr
Fotoalbum: 

Světlo představuje v práci Jamese Turella naprostý základ. Jeho studiem a působením světla na prostor se americký umělec zabývá již téměř půl století. Turellovy intervence však nejsou pouze „záznamy světla“, umělec se soustředí převážně na jeho vizuální i psychologické vnímání lidmi. Hrou světelných instalací vytváří Turell z prostorů umělecká díla a je jen na divákovi, jak je na sebe nechá působit.

Turell na svém vrcholném díle pracuje již přes 45 let. Projekt Roden Crator představuje komplex otevřených observatoří uprostřed vulkanického kužele v poušti severní Arizony. Komplex je určený k pozorování denního světelného koloběhu i kosmických jevů, jejichž význam propagoval již v 16. století známý astronom Tycho de Brahe. Jednotlivé pozorovatelny vzájemně propojuje podzemní síť tunelů.

Prvotní fáze projektu zahrnovala dva nejnáročnější procesy stavby – přesun bezmála 1,3 milionu kubických metrů zeminy, z níž byl následně vymodelován miskovitý tvar kráteru, a také vyhloubení hlavního, tzv. Alfa tunelu.

Projekt by měl celkově zahrnovat 21 observatoří spojených 6 tunely. Dnes je zatím dokončeno pouze 6 prostorů. Díky řadě finančních podpor (v poslední době Turellovi na projekt věnoval 10 milionů dolarů americký rapper Kanye West) ale stavba může pokračovat a během následujících 5 let byl se Roden Crater mohl dočkat svého otevření. Zájem na stavbě má také Arizonská státní univerzita, s níž umělec spolupracuje a která se snaží získat zbývajících 200 milionů dolarů potřebných k dokončení projektu.