Atelier EIS.CZ s.r.o

Zaměření: 
stavební firma
Město: 
České Budějovice
Atelier EIS byl založen v roce 1990 Pavlem Hrabou a Pavlem Kadrmasem. Záměrem bylo vybudovat projektovou a inženýrskou organizaci, která by svým klientům poskytla kompletní architektonický, projekční a inženýrský servis, který by měnil vize ve skutečnosti na úrovni mezinárodních standardů kvality. V ateliéru pracuje několik desítek zaměstnanců na pracovištích v Praze a v Českých Budějovicích. Během svého působení se ateliér podílel na mnoha investičních záměrech na území České republiky, ale i v jiných evropských zemích. Tyto investiční záměry kompletně projektově zabezpečoval od počátečních architektonických návrhů a studií, přes projekty pro územní a stavební povolení až po realizační projekty. Paralelně k většině těchto projektů zajišťuje inženýrské služby ve fázi přípravy staveb souvisejících s projednáním a vydáním územních a stavebních povolení. V průběhu výstavby se podílí na jejím vedení včetně finanční kontroly, vykonává technický a autorský dozor a většinu staveb i kolauduje.
+1
0
-1