Geometricky uspořádaný prostor

Úterý, 29. Září 2009 - 2:09
| Napsal:
Hotely ve světě, ale už také u nás, mohou nabídnout svým hostům rozmanité interiéry od starožitných po okázalé, moderní či designové. Jeden z klenotů tzv. designových hotelů, které jsou rozesety po celé planetě, se nachází ve španělském Madridu.

Jde o hotel Puerta América, do nějž jsme už v našem časopise před časem nahlédli. Výjimečný je tím, že každé z jeho třinácti pater bylo svěřeno jiné světové designérské a architektonické špičce. Po exteriéru a interiérech od Zahy Hadid, Jeana Nouvela, Rona Arada a dalších nahlédneme do 4. patra, které vytvořilo Plasma Studio, architektonický ateliér se sídlem v Londýně.

Hotely jsou obvykle charakterizovány skupinami opakujících se úseků s výslednými anonymními, od sebe se nelišícími chodbami, což je v přímém kontrastu s ambicemi hotelu věnovat se každému hostu jako individualitě. Pro projekt čtvrtého poschodí Hotelu Puerta America využili architekti z Plasma Studio tohoto opakujícího se rytmu dělicích příček, přípojkových kanálů a vstupních dveří pro vytvoření jakéhosi dělicího rámce. Tato myšlenka je dovedla k návrhu, jímž se toto poschodí liší od jiných. Opakující se dělicí příčky byly taženy podél svých os, zatímco vstupní dveře jsou navrženy klasickým způsobem. K tomuto základnímu geometrickému uspořádání přidali tvůrci barevnou gradaci lemu z LED světel, který se postupně mění. Tímto způsobem získala každá část chodby svůj vlastní unikátní charakter. Její barva pokračuje do přilehlých pokojů, takže hosté mají v povědomí, jak vypadá „jejich“ prostor na poschodí. Toto úmyslné umocnění zážitku z pohybu po patře kulminuje v uzlu, v němž se prostory křídel chodby překrývají jeden s druhým a vytváří vír, který nutí strop sklonit se dolů a vytvořit kokon; háček v prostoru a čase, z nějž lze pozorovat běžný madridský den, zatímco čekáme na výtah.

Pokoje byly navrženy jako zóny, které spojují umělou sílu chvějícího se nerezového tunelu s exteriérem za tabulemi okenních skel. Odraz chodby v barvě, materiálu a geometrii není v pokoji rušivým elementem, ale slouží k organizaci, definování obvyklých funkcí, ubytovacímu komfortu a pohodě. Vstupní prostor do pokoje je navržen jako trychtýř, který směřuje k oknu. Mnoho vizuálních souvislostí je promítáno do jemné geometrie stropních lomů.

Plasma Studio bylo založeno v Londýně v roce 1999 Evou Castro a Holgerem Kehnem. Velmi rychle se proslavilo množstvím rezidenčních a komerčních rekonstrukcí a dalších projektů nejen v Londýně, a to především díky kvalitě, inovacím a vhodnosti řešení daného projektu. Vyniká užitím geometrického uspořádání prostoru.

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: