GPA 2009: Cena Grand Prix architektů 2009 - Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

Sobota, 20. Červen 2009 - 15:41
| Napsal:
Pozemek určený pro výstavbu objektu Fakulty chemicko-technologické se nachází na území městské části Pardubice Polabiny, v areálu pardubické univerzity, který je charakteristický návazností na rozvolněnou sídlištní zástavbu tvořenou převážně panelovými domy z období 70. – 80.let. Nově navržený objekt fakulty je umístěn v severní dobře dopravně dostupné části v blízkosti stávajících kolejí a univerzitní auly s knihovnou (arch. Třeštík).

   GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2009   NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU

    Cena Grand Prix architektů 2009 - Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice
    Cena v kategorii Rodinný dům - Víkendový dům a hřiště
    Cena v kategorii Rodinný dům - RD Zdiměřice
    Cena v kategorii Rekonstrukce - Rekonstrukce Paláce Rytířská 29
    Cena v kategorii Novostavba - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
    Cena v kategorii Novostavba - Městský dům v Brně
    Cena v kategorii Interiér - Atrium D, Fakulta stavební ČVUT v Praze
    Cena za celoživotní dílo - Jan Bočan

    VIDEOZÁZNAM z udílení cen Grand Prix Architektů 2009
 

Do jižního polabského cípu areálu je umístěna nová tělocviční hala univerzity, v blízkosti haly je počítáno s prostorem pro venkovní sportoviště.

Hmotové řešení budov Fakulty chemicko-technologické reflektuje pravoúhlý řád okolní zástavby a sestava objektů reaguje na nepravidelný tvar pozemku. Jednotlivé objekty nestojí celou půdorysnou plochou na terénu - terén pod budovami horizontálně plyne, areál je v parteru průchozí, naopak ve 2. nadzemním podlaží jsou jednotlivé stavby vzájemně propojeny.

Komplex sestává ze tří staveb – osou je dvoupodlažní horizontální stavba procházející celým územím z jihu na sever. Dynamická průsvitná hmota páteřní stavby vymezuje spolu s budovou knihovny plochu akademického náměstí. Postranní objekty kateder jsou na páteř napojeny prosklenými mosty, hmota jejich prvních dvou podlaží tvoří horizontální základnu pro několikapodlažní tělesa kateder, které vytváří výraznou prostorovou kompozici nad úrovní 2. np. Páteřní centrální budova je nástupním objektem fakulty, obsahuje prostory a místnosti společné pro celou stavbu.

Konstrukce budov je navržena jako monolitický železobetonový skelet – kombinace nosných sloupů, stěn a svislých výtahových a schodišťových šachet se železobetonovými monolitickými stropy.

Technologické zařízení, vzduchotechnické jednotky, zařízení pro přípravu TUV a další kapacitní technologie se nachází v suterénních místnostech přiřazených ke každému schodišťovému jádru se svislými instalačními šachtami. Páteřní rozvody médií jsou vedeny v suterénním koridoru, který propojuje všechny stavby. V jednotlivých laboratořích jsou rozvody vedeny viditelně pod stropem, což umožňuje flexibilní napojení libovolného počtu médií. Odsávání značného počtu laboratorních digestoří je zajištěno odděleným potrubím a ventilátory na střeše staveb.


FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ A TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ UNIVERZITY PARDUBICE

MÍSTO univerzitní areál Pardubice - Polabiny
AUTOŘI ak. arch. Ladislav Kuba, Ing. arch. Tomáš Pilař / Kuba & Pilař Architekti
SPOLUAUTOŘI Ing. arch. Martin Klimecký, Ing. arch. Vít Košťál, Ing. arch. Radka Paštěková
INVESTOR Univerzita Pardubice
REALIZACE 2008

mapa


Zobrazit místo GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2009 na větší mapě

Barevný svět architektury.