GPA 2009: Cena v kategorii Rodinný dům - Víkendový dům a hřiště

Sobota, 20. Červen 2009 - 15:39
| Napsal:
Parcela se nachází v obci Rudoltice ve východních Čechách v blízkosti města Lanškroun. Místo je význačné tím, že zde prochází frekventovaný železniční koridor, zároveň se nachází v přírodní scenerii, kterou dokresluje ruina nedostavěného zámku Lichtenštejnů. Stavební pozemek sousedí na severní straně s potokem.

   GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2009   NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU

    Cena Grand Prix architektů 2009 - Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice
    Cena v kategorii Rodinný dům - Víkendový dům a hřiště
    Cena v kategorii Rodinný dům - RD Zdiměřice
    Cena v kategorii Rekonstrukce - Rekonstrukce Paláce Rytířská 29
    Cena v kategorii Novostavba - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
    Cena v kategorii Novostavba - Městský dům v Brně
    Cena v kategorii Interiér - Atrium D, Fakulta stavební ČVUT v Praze
    Cena za celoživotní dílo - Jan Bočan

    VIDEOZÁZNAM z udílení cen Grand Prix Architektů 2009
 

Objekt je situován na východní straně pozemku, je otevřen na jih a na západ směrem k tenisovému kurtu. Na pozemku je umístěno jedno kryté stání pro osobní automobil a uzavíratelný sklad. Z podmínek a analýzy území vzešel koncept občasné otevřenosti a uzavřenosti, který je doveden do extrému i ve výrazu domu – zborcený objem kvádru, velké prosklené otvory v obvodovém zdivu a bezpečnostní rolovací mříž a okenice, které se uzavírají v době nepřítomnosti obyvatel.

Dům je rozdělen na čtyři části – bazénová hala, obývací prostor, klidová zóna a pobytová venkovní terasa – vše sjednocuje obvodová stěna. Obytná část je otevřena do terasy celoprosklenou otvíravou fasádou a její prostor se otevírá do úrovně střechy.

Průvodní zpráva

Území se nachází v obci Rudoltice ve východních Čechách v blízkosti města Lanškroun. Místo je význačné tím, že zde prochází frekventovaný železniční koridor, zároveň se nachází v přírodní scenérii, kterou dokresluje ruina nedostavěného zámku Lichtenštejnů.
Stavební pozemek sousedí na severní straně s potokem a má výměru cca 1150 m2.

Zadání obsahovalo tenisový kurt minimálních rozměrů oficiálního hřiště. Na pozemku se nacházel dům nevalné architektonické kvality z počátku 20.

Návrh pozemku a nového objektu byl řešen tak, aby vyhovoval představám investora pro využití volného času - sportu a zábavě. Objekt je situován na východní straně pozemku, je otevřen na jih a na západ směrem k tenisovému kurtu. Na pozemku je umístěno jedno kryté stání pro osobní automobil a uzavíratelný sklad.

Z podmínek a analýzy území vzešel koncept občasné otevřenosti a uzavřenosti, který je doveden do extrému i ve výrazu domu - zborcený objem kvádru, velké prosklené otvory v obvodovém zdivu a bezpečnostní rolovací mříž a okenice, které se uzavírají v době nepřítomnosti obyvatel.

Dům je rozdělen na čtyři části - bazénovou halu, obývacím prostorem, klidovou zónu a pobytovou venkovní terasu - vše sjednocuje obvodová stěna. Obytná část je otevřena do terasy celoprosklenou otvíravou fasádou a její prostor se otevírá do úrovně střechy, horizontálně se zde uplatňuje pobytová galerie. Tento prostor je propojen s bazénovou halou, která je z klimatických důvodů oddělena prosklenými dveřmi. Klidový prostor ložnic se nachází nad bazénovou halou – hlavní ložnice se otevírá celoprosklenou fasádou na západ, dvě menší ložnice mají okenní otvory na sever a jihozápad. Terasa je zastřešena čirým sklem na dřevěných hranolech a otevřena na jihozápad - slouží jako chráněný prostor před povětrností s oknem do tenisového kurtu opatřeného pevnou mříží. Přístup je umožněn od západu po navinutí bezpečnostní mřiže a ze severu dveřmi pohledově zapracovanými do fasády domu.

Solární, termální analýza

Digitální analýza působení vnějších vlivů prostředí ČR (Rudoltice u Lanškrouna). Výsledky z analýzy jsou použity pro návrh „inteligentního“ zastínění vnitřních prostor domu. Inteligentní je zde použito ve významu reagujícím na vnější podmínky dané lokality a jedná se o návrh individuálního stínícího systému z tkaniny o různé intenzitě propustnosti světla. Dům je perforován různě velikými otvory, které budou pak stíněny upravenou látkou (jedná se o potisk). Pro analýzu vnějších přírodních podmínek byl použit software Ecotect a Radiance. Tento software umožňuje vymodelovat libovolnou geometrii, která se může umístit do jakéhokoliv místa planety Země. Zde jsou pak vypočítané hodnoty znázorněny graficky. Pro účely analýzy byl objekt znovu vymodelován přímo v tomto softwaru a umístěn do správné polohy v rámci ČR. Analýza se zabývala osluněním a teplotními zisky v letních měsících. Byly vybrány nejteplejší dny roku.

Jelikož je dispozice domu řešena ve 4 zónách, bylo úkolem posoudit tyto zóny v určitých dnech roku a určit vliv oslunění a teploty na vnitřní prostředí.

Jeden z výstupů digitální analýzy je grafická mapa znázorňující polohu slunce a otvorů v domě. Druhá analýza zkoumá intenzitu dopadajícího světla na referenční rovinu ve vybraných zónách. Tyto zóny jsou pro tento experiment sloučeny dle pater. Výsledky jsou tedy grafické mapy pro I.NP a pro II. NP.

Následující experiment zkoumá hodnoty tepelných zisků v obytné zóně. Testoval se dům v průběhu letních měsíců, protože analyzovaný objekt bude zprvu zastávat funkci rekreačního bydlení převážně v letních měsících.

Pro analyzovaný objekt byl software použit pro návrh stínícího zařízení, ale je jasné, že tyto procesy se dají využít v širokém spektru navrhování. Může být zahrnut do komplexní procedury a zaujmout místo vedle konstrukční analýzy.

Analýzu je vhodné zapojit do procedury zvané „performativní design“, kdy právě objektivní zhodnocení výsledku je součástí zpětné vazby. Tato zpětná vazba nejen zhodnocuje dosavadní návrh, ale je ji možné zahrnout do iterativního procesu, který posuzuje dílčí kroky. Pak tato analýza dosahuje účinnosti jako velice silný a objektivní hnací stroj v průběhu kom¬plexního návrhu. Ačkoliv nebylo zatím docíleno plného automatizování procesu, je jasné, že i analogické přetahování dat má vysokou hodnotu.


   


VÍKENDOVÝ DŮM A HŘIŠTĚ
MÍSTO Rudoltice v Čechách
AUTOŘI Ing. arch. Pavel Hladík MA, Ing. arch. Filip Dubský / NOLIMAT
INVESTOR Rudolf Skácel
DODAVATEL Stavoka Kosice a.s.
REALIZACE 2008

mapa


Zobrazit místo GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2009 na větší mapě

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: