HBH a.s.

Zaměření: 
stavební firma
Město: 
Považská Bystrica
Akciová spoločnosť H B H , a.s., Považská Bystrica vznikla v roku 1990. Patrí k stredne veľkým stavebným firmám a pôsobí nielen v regióne Považia, ale na celom území Slovenskej republiky. Hlavným predmetom činnosti je výstavba a rekonštrukcia polyfunkčných a bytových stavieb, administratívnych stavieb, stavieb občianskej vybavenosti, priemyselných stavieb a inžinierskych stavieb. Doplňujúcimi činnosťami spoločnosti je výroba plastových okien, nákladná doprava, údržba komunikácií.
E-mail: 
+1
0
-1

Související články